Views

Gabriel Radu „1.4 Limbajul simbolic al cărţii (st1 Evanghelia de pe Patmos)”

Marţi, 1 ianuarie – Limbajul simbolic al cărţii

3. Ce au în comun următoarele viziuni? Apocalipsa 13; Daniel 7:1-3; Ezechiel 1:1-14

Apocalipsa 1:1 declară: „Şi le-a făcut-o cunoscută trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan.” Expresia „le-a făcut-o cunoscută” redă grecescul semainō, care are sensul de „a reprezenta prin simboluri, a simboliza”. Apare şi în traducerea în limba greacă a Vechiului Testament (Septuaginta) în pasajul în care Daniel îi explica lui Nebucadneţar că, prin intermediul chipului din aur, argint, aramă şi fier. Dumnezeu îi înfăţişa simbolic „ce are să se întâmple după aceasta” (Daniel 2:45). Folosind acest cuvânt, Ioan ne transmite ideea că scenele şi evenimentele din Apocalipsa i-au fost arătate în viziune sub forma unor reprezentări simbolice. Sub îndrumarea Duhului Sfânt, el le-a consemnat exact aşa cum i-au fost descoperite (Apocalipsa 1:2).

Ca urmare, limbajul prin care au fost înfăşate profeţiile de aici nu trebuie luat literal. Ca regulă, citirea Bibliei, în general, presupunere o înţelegere literală a textului, cu excepţia cazurilor în care textul însuşi indică un anumit simbol, însă, când citim Apocalipsa, cu excepţia cazurilor în care textul indică un sens literal, este necesar să o interpretăm simbolic. Scenele şi evenimentele prevestite sunt reale, însă, de obicei, sunt înfăţişate în limbaj simbolic.

Dacă vom lua în considerare caracterul general simbolic al cărţii Apocalipsa, nu vom risca să distorsionăm mesajul profetic. Când încercăm să identificăm semnificaţia simbolurilor, nu trebuie să-i impunem textului o semnificaţie dată de imaginaţia umană sau semnificaţia actuală a acelor simboluri, ci să mergem la Biblie şi la simbolurile menţionate în ea. Mai concret, să reţinem că cele mai multe au fost preluate din Vechiul Testament. Când prezintă viitorul în limbajul trecutului, Dumnezeu vrea să ne imprime în minte faptul că modul Său de acţiune din viitor se va asemăna foarte mult cu modul în care a acţionat în trecut. El va face din nou pentru poporul Său ceea ce a făcut în trecut. În demersul de decodificare a simbolurilor şi imaginilor din Apocalipsa, un prim pas îl constituie înţelegerea Vechiului Testament.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/evanghelia-de-pe-patmos/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

1.4 Limbajul simbolic al cărţii (st1 Evanghelia de pe Patmos)

Despre autor
-