Views

Gabriel Radu „1.2 Titlul cărţii(st1 Evanghelia de pe Patmos)”

Duminică, 30 decembrie – Titlul cărţii

1. Ce semnificaţie are titlul cărţii? Despre cine este de fapt această carte? Apocalipsa 1:1,2

Apocalipsa 1:1 ne spune că titlul cărţii este „Descoperirea lui Isus Hristos”. Cuvântul „descoperire” este grecescul apokalupsis care are sensul de „a descoperi, a dezvălui”. Apocalipsa este, aşadar, o descoperire a lui Isus Hristos, venită de la El şi care vorbeşte despre El. Deşi a venit de la Dumnezeu prin Isus Hristos (vezi Apocalipsa 22:16), cartea spune că Isus este subiectul ei. În ea, Domnul Isus li Se descoperă credincioşilor Săi şi îi asigură că El le poartă de grijă.

Isus este personajul principal. Cartea începe cu El (Apocalipsa 1:5-8) şi se încheie cu El (Apocalipsa 22:12-16). „Ascultaţi ce spune Daniel, ascultaţi ce spune Apocalipsa şi vestiţi adevărul. Dar, oricare ar fi subiectul prezentat, Înălţaţi-L pe Isus ca temei al oricărei speranţe, «Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă»” (Ellen G. White, Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, ed. 2007, p. 115).

Isus din Apocalipsa este acelaşi cu Isus din evanghelii. Apocalipsa este o continuare a descrierii pe care o avem în cele patru evanghelii despre persoana Sa şi despre lucrarea Sa de mântuire. Doar că se concentrează pe aspecte diferite ale existenţei şi slujirii Sale. În principiu, punctul ei de pornire coincide cu punctul final al evangheliilor, mai exact cu învierea şi înălţarea Lui la cer.

La fel ca Epistola către evrei, Apocalipsa pune accent pe lucrarea Sa din cer. Ea ne arată că, după înălţare, Isus Şi-a început lucrarea ca împărat şi preot în sanctuarul ceresc. Dacă nu am avea aceste două cărţi, cunoştinţele noastre despre această etapă a slujirii Sale ar fi limitate şi învăluite în mister. Însă, graţie lor, avem posibilitatea să aflăm în ce constă ea.

Ce făgăduinţă încurajatoare găsim în Ioan 14:1-3 despre ce face Isus acum în cer pentru noi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/evanghelia-de-pe-patmos/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

1.2 Titlul cărţii (st1 Evanghelia de pe Patmos)

Despre autor
-