Views


Carmen Gavrilă & Marius Niță; ”9.5 Duhul Sfânt uneşte biserica în credinţă şi doctrină (st9 Duhul Sfânt şi biserica)”

Miercuri, 1 martie – Duhul Sfânt uneşte biserica în credinţă şi doctrină

6. Ce ne spune Pavel despre unitate şi despre sursa ei? Efeseni 4:5,6

Unitatea în credinţă şi doctrină se realizează numai prin credincioşia faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul, care este acelaşi ieri, azi şi în veci, Se uneşte cu fiecare credincios în parte printr-o legătură spirituală. Naşterea din nou a fiecăruia, generată de Duhul Sfânt, şi ascultarea fiecăruia de Cuvântul lui Dumnezeu, insuflat tot de Duhul Sfânt, conduc la o unitate a credincioşilor în credinţa şi practica lor, unitate care transcende orice deosebiri umane şi culturale.

Noi suntem chemaţi să ne supunem Cuvântului lui Dumnezeu şi să facem tot ce ţine de noi ca să trăim în pace cu toţi (Romani 12:18), dar puterea de a realiza unitatea teologică sau unitatea în scopuri a bisericii nu se află la noi. Aceasta deoarece unitatea nu este atât un ţel de atins, cât un dar al Duhului Sfânt care lucrează în fiecare credincios, dar şi în toţi laolaltă.

„Avem un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. Evanghelia lui Hristos trebuie să ajungă la toate categoriile de oameni, la toate naţiunile, la orice limbă şi la orice popor. Influenţa Evangheliei trebuie să ne unească într-o singură mare familie, ca fraţi în Hristos. Avem un singur Model de imitat în dezvoltarea caracterului şi atunci vom purta chipul lui Hristos, vom fi în armonie perfectă, naţionalităţile se vor contopi în Isus Hristos, având acelaşi gând şi acelaşi fel de a judeca lucrurile, vorbind despre aceleaşi lucruri şi slăvindu-L într-un singur glas pe Dumnezeu.” – Ellen G. White, Our High Calling, p. 171

Citeşte cu atenţie afirmaţia făcută de Ellen G. White. Întreabă-te (fără să te gândeşti la alţii şi la ce fac ei, ci răspunzând pentru tine): Ce pot face personal pentru ca unitatea să devină o realitate?

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/duhul-sfant-si-biserica/

9.5 Duhul Sfânt uneşte biserica în credinţă şi doctrină (st9 Duhul Sfânt şi biserica)

Despre autor
-