Views


Carmen Gavrilă & Marius Niță; ”9.4 Duhul Sfânt uneşte biserica prin Cuvânt  (st9 Duhul Sfânt şi biserica)”

Marţi, 28 februarie – Duhul Sfânt uneşte biserica prin Cuvânt

4. Care este semnul distinctiv al adevăratului ucenic al lui Hristos? De ce ne este Biblia indispensabilă? Ioan 5:39,46,47; 8:31,32; Faptele 17:11.

Principalul mijloc prin care Duhul Sfânt ne uneşte cu Hristos este Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Biblia este o sursă demnă de încredere pentru cine vrea să-L cunoască pe Isus şi voia lui Dumnezeu. De aceea este atât de important să o citim şi să o memorăm! Ea ne ajută să deosebim adevărul spiritual de eroare. Pavel îi lăuda pe credincioşii din Bereea (Faptele 17:11), fiindcă ei studiau Scripturile ca să ştie dacă ce li se spunea era adevărat.

Orice reformă şi redeşteptare spirituală – la nivel personal sau colectiv – trebuie să se bazeze pe Biblie. Credinţa noastră este clădită pe ea. Şi noi suntem ţinuţi împreună prin dragostea lui Isus şi Cuvântul Său scris.

5. Care este semnul distinctiv al ucenicilor creştini? Pe ce se întemeiază unitatea lor? Ioan 17:17-21

Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul (Ioan 17:17; Psalmii 119:160). Prin intermediul lui, Duhul Sfânt realizează unitatea bisericii. Spiritul Sfânt nu ne va îndemna niciodată să ne îndoim de vreo învăţătură biblică, să o criticăm, să depăşim graniţele ei sau să i le restrângem. Dimpotrivă, El ne va îndemna să preţuim autoritatea ei divină. El nu ne va îndepărta de Cuvântul scris, cum nu ne va îndepărta nici de Cuvântul viu. El ne ajută să ne supunem amândurora permanent, conştient şi de bunăvoie. Biblia reprezintă sursa de bază a unităţii teologice a bisericii mondiale. Dacă n-am mai crede fără rezerve că ea este adevărul lui Dumnezeu pentru noi, unitatea bisericii n-ar mai fi posibilă.

Cât timp îţi iei pentru studiul Cuvântului? Mai important, ce faci ca să te obişnuieşti să te supui învăţăturilor lui?

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/duhul-sfant-si-biserica/

9.4 Duhul Sfânt uneşte biserica prin Cuvânt (st9 Duhul Sfânt şi biserica)

Despre autor
-