Views


Carmen Gavrilă & Marius Niță; ”9.3 Duhul Sfânt ne uneşte prin botez (st9 Duhul Sfânt şi biserica)”

Luni, 27 februarie – Duhul Sfânt ne uneşte prin botez

2. Pentru ce anume spune apostolul Pavel că am fost botezaţi de acelaşi Duh? 1 Corinteni 12:13

Duhul Sfânt ne aduce unul lângă altul ca să alcătuim un singur trup. Prin botez, marcăm public intrarea noastră în împărăţia spirituală a lui Hristos şi intrăm în componenţa unui colectiv de credincioşi. Urmaşii lui Hristos nu pot trăi pe cont propriu. Cu toţii avem nevoie de susţinere, încurajare şi ajutor din partea altora. Şi evident că nimeni nu poate împlini singur misiunea divină. De aceea, Dumnezeu a adus la existenţă biserica. A-L urma pe Hristos înseamnă a-L urma în părtăşia cu ceilalţi credincioşi. Biserica şi botezul au, pe lângă dimensiunea spirituală, şi una care poate fi văzută şi simţită.

3. Citeşte Romani 6:3-7. Ce simbolizează botezul biblic?

Îngroparea împreună cu Isus Hristos în moartea Sa în apa botezului şi învierea la o viaţă nouă în părtăşia cu Domnul şi Mântuitorul nostru simbolizează răstignirea omului vechi şi recunoaşterea publică a lui Hristos ca Mântuitor personal. „Botezul reprezintă renunţarea cea mai solemnă la această lume. Prin mărturisire, eul este mort faţă de viaţa de păcat. Apele acoperă candidatul şi, în prezenţa întregului univers ceresc, se încheie un angajament reciproc. În Numele Tatăl, al Fiului şi al Duhului Sfânt, omul este aşezat în mormântul de apă, este îngropat împreună cu Hristos prin botez şi este ridicat din apă pentru a duce o viaţă nouă, de loialitate faţă de Dumnezeu.” – Ellen G. White, Comentariul biblic AZŞ, vol. 6, p. 1074

Botezul este pasul practic pe care trebuie să-l facă toţi cei care vor să se ştie că ei se află sub autoritatea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt. El este semnul pocăinţei autentice, al răstignirii omului vechi şi al naşterii din nou, sau convertirii. El presupune asumarea unor angajamente reciproce. Credinciosul promite să-I fie credincios lui Dumnezeu şi poruncilor Sale, iar Dumnezeu îi garantează ajutorul ori de câte ori are nevoie.

Ai luat decizia de a primi botezul credinţei? Dacă nu, ce te împiedică să-L urmezi pe Hristos prin botez? Dacă ai fost botezat prin scufundare, cum a fost influenţată umblarea ta spirituală de legământul botezului?

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/duhul-sfant-si-biserica/

9.3 Duhul Sfânt ne uneşte prin botez (st9 Duhul Sfânt şi biserica)

Despre autor
-