Views


Carmen Gavrilă & Marius Niță; ”9.2 Duhul Sfânt ne uneşte cu Hristos (st9 Duhul Sfânt şi biserica)”

Duminică, 26 februarie – Duhul Sfânt ne uneşte cu Hristos

Duhul Sfânt ne uneşte pe diverse căi. Noi nu am exista ca biserică dacă El nu ne-ar uni mai întâi cu Hristos, Capul bisericii (vezi Efeseni 1:22,23; 5:23). Prin Duhul Sfânt, noi suntem uniţi efectiv cu Hristos. De unirea aceasta cu Hristos depind toate binecuvântările mântuirii, fiindcă de la El primim tot ce avem: adoptarea ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu, îndreptăţirea şi sfinţirea, viaţa de biruinţă asupra păcatului şi glorificarea de la sfârşit. Hristos trebuie să fie temelia experienţei noastre creştine.

1. Ce ne spun următoarele pasaje despre rolul îndeplinit de Hristos şi de Duhul Sfânt în aducerea la existenţă a bisericii? Efeseni 2:18,20-22; 1 Petru 2:6,7.

Prin Duhul, avem acces la Dumnezeu Tatăl. Isus este Stânca, temelia mântuirii noastre şi fundaţia pe care sunt ridicate celelalte părţi ale clădirii.

Lucrarea Duhului Sfânt în plan individual determină înfiinţarea bisericii. După ce am cunoscut mântuirea numai prin credinţa în Hristos Isus şi după ce am fost mişcaţi de dragostea lui Dumnezeu, ne bucurăm laolaltă cu ceilalţi credincioşi de „împărtăşirea Duhului Sfânt” (2 Corinteni 13:14). Credincioşii sunt zidiţi împreună pentru a forma o nouă casă spirituală „prin Duhul” (Efeseni 2:22). Ca urmaşi ai lui Hristos, ar trebui să căutăm să păstrăm „unirea Duhului, prin legătura păcii” (Efeseni 4:3). Trebuie să urmărim unitatea în părtăşia cu credincioşii pe toate căile posibile, fără a accepta compromisul.

Citeşte Coloseni 3:12-14. Cum poţi exemplifica în viaţa ta aceste calităţi şi cum poţi contribui la unitatea bisericii? De ce sunt însuşirile acestea atât de importante pentru unitatea bisericii?

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/duhul-sfant-si-biserica/

9.2 Duhul Sfânt ne uneşte cu Hristos (st9 Duhul Sfânt şi biserica)

Despre autor
-