Views


Maria Badea & Marian Țenu; ”8.2 Roada Duhului şi darurile Duhului (st8 Duhul Sfânt şi darurile date credincioşilor)”

Duminică, 19 februarie – Roada Duhului şi darurile Duhului

Roada Duhului şi darurile Duhului au acelaşi Autor, dar nu sunt unul şi acelaşi lucru. Nu i se poate cere unui creştin să manifeste un anume dar al Duhului, însă toţi ar trebui să manifeste roada Duhului. Darurile spirituale nu sunt neapărat o dovadă a spiritualităţii, pe când roada Duhului este o astfel de dovadă. Roada este una singură, iar darurile sunt mai multe şi unele dintre ele sunt mai importante decât altele.

1. Care este ideea principală transmisă de Pavel în 1 Corinteni 12:4-7,11?

În viaţa tuturor copiilor lui Dumnezeu trebuie să se vadă toate elementele care alcătuiesc roada Duhului, dar nu este obligatoriu ca fiecare credincios să aibă toate darurile. Nu există daruri obligatorii, ca de exemplu vorbirea în limbi. Dimpotrivă, fiecare este înzestrat de Dumnezeul suveran cu daruri diferite, după cum consideră El de cuviinţă. Darurile Duhului ne-au fost date pentru a ne face capabili să le slujim altora şi pentru a zidi trupul lui Hristos, biserica. Ele nu ne sunt date ca să facem cu ele ce poftim sau ca să obţinem laude. Ne-au fost oferite pentru a promova cauza lui Dumnezeu.

Este interesant de observat cât de des se face referire la dragoste în contextul discuţiei despre darurile spirituale. Pasajul din 1 Corinteni 12 este urmat de frumoasa expunere despre dragoste din capitolul 13, iar cel din Efeseni 4:11-13 este urmat în versetele 15 şi 16 de referirea la dragoste. Versetele care urmează după Romani 12:3-8, unde sunt menţionate darurile Duhului, vorbesc despre dragoste (vezi Romani 12:9,10).

Darurile sunt oferite prin har, deci din iubire. Dragostea este motivaţia şi mijlocul prin care Dumnezeu încearcă să ajungă la inima oamenilor. Când îi iubim pe oameni, le arătăm cum îi iubeşte El. În dragostea şi atotştiinţa Sa, Dumnezeu a pus la dispoziţia poporului Său mijloacele pentru realizarea misiunii pe care i-a încredinţat-o. Probabil că de aceea este dragostea cel mai mare dar dintre toate (1 Corinteni 13:13)!

De ce este dragostea esenţa vieţii creştine? Cum îi conferă ea putere mărturiei noastre?

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/duhul-sfant-si-darurile-date-credinciosilor/

8.2 Roada Duhului şi darurile Duhului (st8 Duhul Sfânt şi darurile date credincioşilor)

Despre autor
-