Views


Maria Badea & Marian Țenu; ”8.3 Dumnezeu, Dătătorul darurilor spirituale (st8 Duhul Sfânt şi darurile date credincioşilor)”

Luni, 20 februarie – Dumnezeu, Dătătorul darurilor spirituale

Nu decidem noi ce daruri să primim. Cuvântul grecesc pentru darurile Duhului este charismata; ele sunt deci nişte daruri ale harului, oferite de însuşi Dumnezeu. Ele nu pot fi obţinute în baza statutului, poziţiei, rangului, educaţiei sau performanţei noastre spirituale. Sunt daruri fiindcă sunt oferite fără plată şi din iubire, ca noi să ne împlinim misiunea încredinţată.

2. De regulă, considerăm că Duhul Sfânt dă darurile spirituale. Pavel îl asociază şi pe Isus Hristos cu aceste daruri. Care este rolul Său? Efeseni 4:7

Noi primim darurile prin Hristos. Însă Duhul Sfânt este cel care le împarte bisericii. Cei care L-au primit pe Isus Hristos ca Mântuitor personal şi cred în El vor primi de la Duhul Sfânt daruri spirituale după „cum voieşte” El (1 Corinteni 12:11). Înzestrarea cu daruri este decizia suverană a Dumnezeirii.

Talentul înnăscut nu este în sine un dar spiritual. Darurile spirituale nu echivalează cu talentele naturale pe care cineva şi le dezvoltă prin pregătire specială. Mulţi necreştini sunt binecuvântaţi în mod providenţial cu asemenea talente. Orice lucru bun şi desăvârşit vine de la Dumnezeu (Iacov 1:17), însă credincioşii au fost înzestraţi de El cu daruri speciale ca să fie o binecuvântare pentru alţi creştini şi pentru a zidi biserica Sa. Dumnezeu poate împlini acest scop şi prin intermediul unui talent natural, dacă cel care îl are recunoaşte că l-a primit de la El şi dacă se roagă şi îşi consacră talentul lucrării Domnului.

3. Ce spune Pavel despre împărţirea darurilor? De ce este important să ţinem cont de acest aspect dacă dorim să înţelegem ce rol au darurile spirituale în biserică? 1 Corinteni 12:14-31

Duhul Sfânt împarte darurile potrivit înţelepciunii şi voinţei Sale. El ne iubeşte şi ştie cel mai bine în ce domeniu putem fi mai eficienţi. Dacă-i invidiem pe alţii pentru darurile lor, înseamnă că nu-I suntem recunoscători lui Dumnezeu şi că ne îndoim că împarte darurile cu înţelepciune.

Ce daruri le-a oferit Dumnezeu membrilor bisericii tale? Ce lecţie poţi desprinde din faptul că oameni diferiţi primesc daruri diferite?

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/duhul-sfant-si-darurile-date-credinciosilor/

8.3 Dumnezeu, Dătătorul darurilor spirituale (st8 Duhul Sfânt şi darurile date credincioşilor)

Despre autor
-