7.4 Lecţii din trecut – st7 Dumnezeul nostru iertător

Views


Maria Badea & Marius Epure 7.4 Lecţii din trecut – st7 Dumnezeul nostru iertător

Marţi, 12 noiembrie – Lecţii din trecut

3. Care este diferenţa dintre prima parte a rugăciunii şi versetele de mai jos? Neemia 9:9-22

Rugăciunea trece de la laudă adresată lui Dumnezeu pentru credincioşia Sa la relatarea necredincioşiei israeliţilor în experienţele lor din Egipt şi din pustie. Sunt arătate toate darurile pe care li le-a oferit Dumnezeu, dar, din nefericire, răspunsul părinţilor lor a fost mândrie, încăpăţânare şi indiferenţă faţă de mila lui Dumnezeu.

Recunoaşterea eşecului omului şi a lipsei adevăratei devoţiuni sunt paşi importanţi în mărturisire şi pocăinţă. Chiar dacă aceste versete ne vorbesc despre oameni care nu mai sunt printre noi de mult timp, nimeni nu poate nega că fiecare dintre noi se confruntă cu aceleaşi probleme.

Evanghelia ne spune că mărturisirea păcatelor este necesară, dar nu ea ne mântuieşte, ci numai jertfa Domnului Hristos. Mărturisirea şi pocăinţa sunt esenţiale pentru a ne recunoaşte nevoia de a fi îndreptăţiţi prin Hristos. „Când, prin pocăinţă şi credinţă, Îl primim pe El ca Mântuitor, Domnul ne iartă păcatele şi Îşi retrage pedeapsa prescrisă pentru călcarea Legii. Ca urmare, cel păcătos stă înaintea lui Dumnezeu ca un om neprihănit, primeşte favoarea Cerului şi are părtăşie cu Tatăl şi cu Fiul prin Duhul Sfânt.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 3, p. 191

Şi, pentru că bunătatea lui Dumnezeu ne ajută să ne mărturisim păcatele şi să ne pocăim, trebuie să fim hotărâţi ca, prin puterea Sa, să renunţăm la păcat.

Concluzia este că Israel a fost încăpăţânat şi Dumnezeu a fost iubitor. Privind ce făcuse Dumnezeu pentru poporul Israel în trecut, oamenii s-au întărit în credinţa că El va continua să le poarte de grijă în prezent şi în viitor. De aceea era atât de important să îşi amintească întotdeauna cum lucrase Dumnezeu în istoria lor. Când uitau, începeau să aibă probleme.

Priveşte în trecut, la momentele în care ai fost sigur că Dumnezeu lucra în viaţa ta. Aceasta poate fi o încurajare când treci prin situaţii grele, ajutându-te să te încrezi în bunătatea lui Dumnezeu chiar şi atunci când eşti descurajat şi te temi de viitor.

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/dumnezeul-nostru-iertator/

7.4 Lecţii din trecut – st7 Dumnezeul nostru iertător

Despre autor
-