7.5 Legea şi prorocii – st7 Dumnezeul nostru iertător

Views


Maria Badea & Marius Epure 7.5 Legea şi prorocii – st7 Dumnezeul nostru iertător

Miercuri, 13 noiembrie – Legea şi prorocii

4. Cum sunt descrişi israeliţii în comparaţie cu „bunătatea Lui cea mare”? Neemia 9:23-31

Următoarea secţiune a rugăciunii (predicii) se concentrează pe viaţa în Canaan, când israeliţii deţineau pământul pe care Dumnezeu li-l dăduse. Ei primiseră pământ, cetăţi, vii şi câmpuri gata să fie folosite, dar au luat totul de-a gata. La sfârşitul versetului 25 ni se spune că „au mâncat, s-au săturat şi s-au îngrăşat”. „S-au îngrăşat” este o expresie folosită de puţine ori în Biblie (Deuteronomul 32:13 şi Ieremia 5:28) şi, de fiecare dată, în sens negativ.

Probabil că poporul „a trăit în desfătări, prin bunătatea Lui”, dar desfătarea lor nu era „în Domnul”, ci în ceea ce aveau. Aparent, avuţia nu te conduce la o relaţie mai strânsă cu Dumnezeu. De multe ori gândim: „Dacă aş avea lucrul acela, aş fi fericit.” Din nefericire, vedem că israeliţii aveau totul de la Dumnezeu şi totuşi „fericirea” lor cu acele lucruri îi făcea să fie mai puţin credincioşi lui Dumnezeu. Adesea ne concentrăm mai degrabă pe daruri şi Îl uităm de Dătător. Aceasta este o amăgire fatală.

Desigur, nu înseamnă că nu putem fi fericiţi pentru lucrurile pe care le primim de la Domnul. El doreşte ca noi să ne bucurăm de darurile Lui, dar această bucurie nu garantează o relaţie cu El. De fapt, dacă nu suntem atenţi, aceste lucruri pot deveni o piatră de poticnire.

Conducătorii şi-au mărturisit necredincioşia faţă de Dumnezeu. Privind în istoria lor, ei au menţionat pe nume fărădelegile comise de ei ca naţiune. Ies în evidenţă două aspecte importante, care se repetă: (1) Israel a dat la o parte Legea lui Dumnezeu şi (2) i-a persecutat pe proroci.

Ei şi-au dat seama că Legea lui Dumnezeu şi prorocii Săi aveau un rol determinant în dezvoltarea lor ca naţiune credincioasă şi ca indivizi. Rugăciunea arată această concluzie: „Poruncile Tale… fac viu pe cel ce le împlineşte” (Neemia 9:29; citat din Leviticul 18:5) şi afirmă că Duhul este Cel care a vorbit prin proroci. Dumnezeu ne-a dat poruncile Lui ca să avem viaţă din belşug şi i-a trimis pe prorocii Săi să ne călăuzească în înţelegerea adevărului. Ce facem noi cu aceste daruri?

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/dumnezeul-nostru-iertator/

7.5 Legea şi prorocii – st7 Dumnezeul nostru iertător

About The Author
-