7.3 Începutul rugăciunii – st7 Dumnezeul nostru iertător

Views


Maria Badea & Marius Epure 7.3 Începutul rugăciunii – st7 Dumnezeul nostru iertător

Luni, 11 noiembrie – Începutul rugăciunii

Răspunsul poporului la citirea Bibliei a fost o rugăciune lungă în care era evidenţiată bunătatea lui Dumnezeu în contrast cu istoria necredincioşiei poporului. Putem observa că răspunsul seamănă mai mult cu o predică decât cu o rugăciune, deoarece aproape fiecare verset are o paralelă în Biblie.

2. Care sunt principalele subiecte pe care s-a concentrat rugăciunea la început şi de ce? Neemia 9:4-8

În prima parte a rugăciunii, poporul L-a binecuvântat pe Dumnezeu şi, în special, Numele Lui. În cultura ebraică, numele nu era doar un apelativ, ci îi oferea identitate celui care îl purta. Astfel, lăudând Numelui lui Dumnezeu, noi arătăm lumii că Numele acesta este vrednic de slavă şi cinste. Este Numele Creatorului universului. Rugăciunea începe cu închinare la Dumnezeul Creator ca fiind Cel care dă viaţă şi ţine totul prin puterea Sa (Neemia 9:6; vezi şi Coloseni 1:16,17).

Cel care a creat totul este Acela care l-a ales pe Avraam, un om care nu era mai special, dar a cărui inimă era credincioasă. Poate părea că lui Avraam i-a lipsit credinţa în multe ocazii, dar, când i s-a cerut să renunţe la fiul lui, el nu a ezitat (Geneza 22). El a învăţat să fie credincios – nu peste noapte, ci în lunga lui umblare cu Dumnezeu. În gândirea ebraică, inima face referire la minte. Deci Avraam a dezvoltat credincioşia în gând şi în faptă şi Dumnezeu a văzut acest lucru.

Primele fraze ale rugăciunii s-au concentrat asupra lui Dumnezeu. Poporul şi-a amintit cine este El – Dumnezeul credincios care ne-a creat, ne-a păstrat şi Îşi împlineşte făgăduinţele faţă de noi. Aceste lucruri ne ajută să menţinem o anume perspectivă în viaţa noastră şi să învăţăm să ne încredem în El chiar şi în cele mai dificile situaţii, când ar părea că El este departe şi nu îi pasă de problemele cu care ne confruntăm.

De ce este învăţătura despre Dumnezeul Creator atât de importantă în credinţa noastră? Ce legătură este între ea şi porunca a patra din Decalog?

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/dumnezeul-nostru-iertator/

7.3 Începutul rugăciunii – st7 Dumnezeul nostru iertător

About The Author
-