6.7 Un gând de încheiere – st6 Citirea Cuvântului

Views


Florina Sanda & Ciprian Martinescu 6.7 Un gând de încheiere – st6 Citirea Cuvântului

Vineri, 8 noiembrie – Un gând de încheiere

„Acum, trebuiau să arate credinţa în făgăduinţele Sale. Dumnezeu primise pocăinţa lor şi, acum, ei urmau să se bucure de asigurarea iertării păcatelor şi de readucerea lor sub ocrotirea divină…

Orice întoarcere adevărată la Domnul aduce bucuria dăinuitoare în viaţă. Când se supune influenţei Duhului Sfânt, păcătosul îşi vede vinovăţia şi necurăţia în contrast cu sfinţenia Marelui Cercetător al inimilor. Se vede condamnat ca un călcător al Legii. Dar nu trebuie ca, din cauza aceasta, să facă loc disperării, deoarece iertarea lui a fost deja obţinută. Se poate bucura de simţământul că păcatele îi sunt iertate şi de dragostea unui părinte ceresc iertător. Slava lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că El cuprinde în braţele dragostei Sale fiinţele omeneşti păcătoase care se pocăiesc, prin faptul că le leagă rănile, le curăţeşte de păcat şi le îmbracă în hainele mântuirii.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 668

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Profeţi şi regi, Capitolul 56 „Îndrumaţi în Legea lui Dumnezeu”.

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/citirea-cuvantului/

6.7 Un gând de încheiere – st6 Citirea Cuvântului

Despre autor
-