6.7 Un gând de încheiere – Inchinati-va Creatorului

Views

Claudia & Mihail Butoiu 6.7 Un gând de încheiere – Inchinati-va Creatorului (st6 Inchinati-va Creatorului)

Vineri, 9 august – Un gând de încheiere

„Am fost instruită să aduc în atenţia poporului nostru Isaia 58. Citiţi acest capitol cu atenţie şi înţelegeţi felul de slujire care va aduce viaţă în bisericile noastre! Lucrarea Evangheliei trebuie dusă înainte prin dărnicia noastră la fel ca şi prin truda noastră. Când întâlniţi suflete suferinde, care au nevoie de ajutor, ajutaţi-le! Când întâlniţi flămânzi, hrăniţi-i! Făcând aceasta, veţi lucra în domeniul de lucru al lui Hristos. Lucrarea sfântă a Maestrului a fost o lucrare de binefacere. Poporul nostru de pretutindeni să fie încurajat să ia parte la ea.” – Ellen G. White, Lucrarea de binefacere, p. 29

Rezumat: Deşi erau preocupaţi de răul care se făcea în ţară, profeţii se concentrau în mod special asupra relelor comise de poporul care susţinea că se închină lui Dumnezeu. Pentru profeţi şi pentru Isus, închinarea nu are de a face cu nedreptatea şi o astfel de religie este numită făţărnicie. Adevărata închinare include eforturile împotriva asupririi şi grija faţă de săraci şi nevoiaşi.

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Lucrarea de binefacere, capitolul „Isaia 58 – O reţetă divină”; Hristos, Lumina lumii, capitolul „Vaiuri pentru farisei”.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
scoala de sabat audio

6.7 Un gând de încheiere – Inchinati-va Creatorului

About The Author
-