7.1 Introducere în studiul 7 (st7 Isus şi cei nevoiaşi)

Views

Claudia & Mihail Butoiu 7.1 Introducere în studiul 7 (st7 Isus şi cei nevoiaşi)

Printre alte motive, Isus a venit pe pământ ca să ne arate cum este Dumnezeu. El a făcut acest lucru prin învăţăturile Sale, prin jertfa Sa şi prin viaţa Sa, adică prin felul în care a interacţionat cu oamenii obişnuiţi. Multe dintre acţiunile Sale au produs schimbări imediate şi reale în viaţa celorlalţi.

Acest aspect al lucrării lui Mesia a fost prezis de profeţii Vechiului Testament şi chiar de însuşi Isus când Şi-a definit misiunea în prima Sa predică redată în scris (Luca 4). în plus, relatând viaţa Sa, scriitorii Evangheliei au folosit adesea limbajul profeţilor din Vechiul Testament pentru a explica ce făcea Isus. Astfel, viaţa lui Isus a fost văzută clar în scrierile acestor profeţi, unde se arăta şi compasiunea Lui pentru cei săraci şi asupriţi.

Totuşi conducătorii religioşi L-au perceput pe Isus ca pe o ameninţare. Dând un exemplu teribil de nedreptate şi cruzime, ei L-au arestat, L-au „judecat” într-un mod cu totul nedrept şi L-au răstignit. Prin Isus, Dumnezeu a simţit nedreptatea şi, prin moartea Fiului Său, a expus grozăvia răului. Dar, prin învierea Sa, El a adus triumful vieţii, bunătăţii şi mântuirii.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
scoala de sabat audio

7.1 Introducere în studiul 7 (st7 Isus şi cei nevoiaşi)

About The Author
-