3.6 Responsabilitatea noastră – st3 Chemarea lui Dumnezeu

Views


Raul & Nina Niţu 3.6 Responsabilitatea noastră (st3 Chemarea lui Dumnezeu)

Joi, 17 octombrie – Responsabilitatea noastră

Când suntem chemaţi de Dumnezeu, avem totuşi libertatea de a accepta sau a respinge chemarea Sa, la fel cum avem libertatea de a accepta sau a respinge mântuirea pe care El le-o oferă tuturor. Poate că El ne pune în anumite poziţii, dar noi putem alege să nu urmăm îndemnurile Sale. El doreşte ca noi să facem anumite lucruri pentru El, la fel cum ne cheamă să fim asemenea Lui. Când Dumnezeu ne alege pentru o anumită lucrare, această alegere face parte din planul Său pentru mântuirea noastră. Făcând ceea ce El ne cheamă să facem, noi descoperim în viaţa noastră realitatea mântuirii pe care El ne-a dat-o.

Saul a fost ales să fie împărat. Din nefericire, el nu şi-a predat niciodată pe deplin inima lui Dumnezeu, în ciuda poziţiei şi a misiunii încredinţate. Doar pentru că cineva este chemat de Dumnezeu la o lucrare anume pentru El nu înseamnă că acea persoană Îl va accepta pe Dumnezeu. Liberul-arbitru rămâne factorul determinant şi, dacă noi nu ne lăsăm călăuziţi de Dumnezeu, putem pierde totul.

7. Ce ne învaţă următoarele pasaje despre ce se întâmplă când Domnul cheamă pe cineva la o lucrare? Exodul 3:4,10-12,20; 4:1,11,12,27-31

Răspunsul nostru poate fi ca răspunsul lui Ezra şi Neemia, care au mers înainte fără să pună întrebări, sau putem fi asemenea lui Moise, care a avut obiecţii şi scuze. Într-un final şi Moise a mers, dar nu fără a încerca să scape mai întâi. El s-a opus, spunând că nu este suficient de bun, un nimeni care nu avea o poziţie importantă. Cum să-l asculte Faraon pe el? Moise se temea că poporul evreu ar fi putut să nu îl creadă sau să nu îl asculte şi lucrarea lui ar fi fost în zadar. Mai mult, el s-a plâns că nu era calificat şi că nu avea aptitudinile necesare – „eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară” (Exodul 4:10). Într-un final, a cerut în mod deschis ca Dumnezeu să trimită pe altcineva. Şi totuşi, când citim despre Moise, vedem ce lider puternic, deşi cu greşeli, a devenit Moise. El a îndeplinit cu credincioşie lucrarea la care l-a chemat Dumnezeu.

Ce scuze găsim noi adesea, care ne împiedică să facem lucrurile pe care ştim că Dumnezeu doreşte să le facem?

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/chemarea-lui-dumnezeu/

3.6 Responsabilitatea noastră – st3 Chemarea lui Dumnezeu

About The Author
-