3.7 Un gând de încheiere – st3 Chemarea lui Dumnezeu

Views


Raul & Nina Niţu 3.7 Un gând de încheiere (st3 Chemarea lui Dumnezeu)

Vineri, 18 octombrie – Un gând de încheiere

„Timpul venirii lui Hristos, ungerea Lui prin Duhul Sfânt, moartea Lui şi vestirea Evangheliei la neamuri erau arătate cu precizie. Iudeii avuseseră privilegiul de a înţelege aceste profeţii şi a le recunoaşte împlinirea în lucrarea lui Isus. Hristos a stăruit ca ucenicii Lui să înţeleagă însemnătatea studiului profeţiilor. Referindu-Se la profeţia dată lui Daniel cu privire la timpul lor, El le-a zis: «Cine citeşte să înţeleagă» (Matei 24:15). După înviere, El le-a explicat ucenicilor din toţi profeţii «ce era cu privire la El» (Luca 24:27). Mântuitorul vorbise prin toţi profeţii. «Duhul lui Hristos care era în ei … vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate» (1 Petru 1:11).” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 234

Studiu suplimentar: Citeşte cu atenţie în Profeţi şi regi, Capitolul 58 „Venirea unui Răscumpărător”, despre profeţia celor şaptezeci de săptămâni şi împlinirea lor istorică.

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/chemarea-lui-dumnezeu/

3.7 Un gând de încheiere – st3 Chemarea lui Dumnezeu

About The Author
-