3.5 Alegerea făcută de Dumnezeu – st3 Chemarea lui Dumnezeu

Views


Raul & Nina Niţu 3.5 Alegerea făcută de Dumnezeu (st3 Chemarea lui Dumnezeu)

Miercuri, 16 octombrie – Alegerea făcută de Dumnezeu

Se vorbeşte foarte mult despre modul în care Dumnezeu ne alege pentru o lucrare. Mulţi au păreri diferite despre ce înseamnă această alegere. Ce ne spune Biblia despre chemarea noastră?

5. Ce ne cheamă Dumnezeu să facem? Pentru ce ne-a ales El? Romani 8:28,29

Acest pasaj ne spune foarte clar că Dumnezeu i-a hotărât dinainte pe oameni să fie după chipul şi asemănarea Fiului Său. Nu ne spune că Dumnezeu ne-a predestinat să fim mântuiţi sau condamnaţi şi că noi nu am avea dreptul de a alege. Cu alte cuvinte, această alegere este în vederea transformării noastre. Noi trebuie să fim schimbaţi ca să reflectăm chipul Fiului lui Dumnezeu. Această transformare ne este făgăduită în versetul următor (30), unde Pavel afirmă că, pe cei pe care îi cheamă, Dumnezeu îi face şi neprihăniţi şi îi proslăveşte (sfinţeşte). Noi nu suntem lăsaţi să ne transformăm singuri, ci Dumnezeu făgăduieşte să facă această transformare prin puterea Sa.

6. Ce alegere sau chemare din partea lui Dumnezeu este descrisă în Romani 9?

Aici Pavel vorbeşte despre alegerea lui Dumnezeu pentru o lucrare specifică. Israeliţii au fost aleşi să ducă Vestea Bună despre Dumnezeu întregii lumi. Fraza „pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât” (Romani 9:13) este adesea înţeleasă greşit, că Dumnezeu l-ar fi iubit doar pe unul dintre cei doi fraţi. Totuşi aici Pavel spune că Iacov a fost ales, iar Esau nu. Pentru ce a fost ales Iacov? Să fie tatăl naţiunii Israel. Vedem că există două feluri de alegere din partea lui Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu ne alege pe fiecare dintre noi pentru mântuire şi doreşte să fim transformaţi după chipul lui Isus. În al doilea rând, El alege anumiţi oameni pentru misiuni anumite.

Ce sentimente ai ştiind că ai fost ales mai dinainte pentru mântuire?

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/chemarea-lui-dumnezeu/

3.5 Alegerea făcută de Dumnezeu – st3 Chemarea lui Dumnezeu

About The Author
-