3.4 Două perioade profetice importante – st3 Chemarea lui Dumnezeu

Views


Raul & Nina Niţu 3.4 Două perioade profetice importante (st3 Chemarea lui Dumnezeu)

Marţi, 15 octombrie – Două perioade profetice importante

Termenul „hotărâte” din Daniel 9:24: „şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte” înseamnă literal: „puse deoparte”. Deşi nu mai este folosit în alt loc în Biblie, termenul tradus prin „hotărâte” apare în literatura ebraică şi înseamnă „a pune deoparte” din ceva mai lung. Deoarece Daniel 8 ne prezintă profeţia despre două mii trei sute de seri şi dimineţi, al cărei punct de începere nu este menţionat în Daniel 8, putem deduce logic că atunci când capitolul următor (Daniel 9) ne vorbeşte despre patru sute nouăzeci de ani „hotărâţi” sau „puşi deoparte”, ei nu pot fi „puşi deoparte” decât din cei două mii trei sute de ani profetici menţionaţi în capitolul anterior.

4. Ce parte a vedeniei lui Daniel nu a fost explicată? Daniel 8:14,16,26,27

Există multe motive pentru care profeţia despre cele şaptezeci de săptămâni din Daniel 9:24-27 şi despre cele două mii trei sute de seri şi dimineţi din Daniel 8:14 sunt puse împreună: (1) ambele sunt profeţii despre timp; (2) terminologia specifică „vedenie” şi „înţelegere” le leagă (Daniel 8:26,27 şi 9:23); (3) interpretarea ambelor profeţii a fost dată de îngerul Gabriel (Daniel 8:16 şi 9:21); (4) singura parte a vedeniei care nu este explicată în Daniel 8 este vedenia despre cele două mii trei sute de seri şi dimineţi (uneori traduse ca „zile”) din Daniel 8:14; (5) capitolul 8 conţine vedenia şi apoi interpretarea parţială a acesteia, în timp ce capitolul 9 include doar interpretarea, aici interpretarea singurei părţi neexplicate în Daniel 8, profeţia despre două mii trei sute de seri şi dimineţi (vers. 14), singura parte a vedeniei pe care Daniel nu a înţeles-o (vers. 27).

Informaţiile din cartea Ezra completează „piesele lipsă” ale profeţiilor din cartea Daniel, precizând momentul de începere a acestui timp profetic care are de-a face cu aspecte cruciale ale lucrării lui Hristos pentru noi.

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/chemarea-lui-dumnezeu/

3.4 Două perioade profetice importante – st3 Chemarea lui Dumnezeu

About The Author
-