Views

Gabriel Radu „2.4 Întâlnirea cu Hristos pe Patmos (st2 În mijlocul sfeşnicelor)”

Marţi, 8 ianuarie – Întâlnirea cu Hristos pe Patmos

4. Compară modul în care îl descrie Ioan pe Hristos cu fiinţă divină din viziunea lui Daniel. Cum îi apare Isus în viziune? Ce face El? Apocalipsa 1:12-18; Daniel 10:5,6

Ioan îl vede pe Isus îmbrăcat în haină preoţească şi umblând printre sfeşnice – o imagine din templul israelit luminat cu sfeşnice (1 împăraţi 7:49) – imagine care ne trimite cu gândul la făgăduinţa dată de Domnul israeliţilor că va umbla în mijlocul lor şi va fi Dumnezeul lor (Leviticul 26:12). În Apocalipsa, sfeşnicele reprezintă cele şapte biserici din Asia, destinatarele iniţiale ale acestei scrieri. Prin umblarea simbolică printre sfeşnice, Isus împlineşte făgăduinţa dată israeliţilor de a fi cu ei mereu, până când avea să-i mute în casa lor veşnică.

Şi reprezentarea lui Isus ca preot printre sfeşnice este preluată dintr-o practică din Templul din Ierusalim. În fiecare zi, era rânduit un preot care să ţină aprinse sfeşnicele din Locul Sfânt. El se ocupa de curăţarea sfeşnicelor şi de reumplerea lor când lumina lor scădea, înlocuia fitilurile stinse, turna untdelemn proaspăt şi apoi le reaprindea. El cunoştea astfel foarte bine starea fiecărui sfeşnic. La fel, Isus cunoştea foarte bine nevoile şi circumstanţele în care se găsea biserica din timpul lui Ioan, dar şi situaţia bisericilor din toate timpurile.

5. Ce ne spun textele următoare despre cât de bine cunoaşte Isus situaţia şi nevoile bisericilor la care face referire? Apocalipsa 2:2,9,13,19; Apocalipsa 3:1,8,15

Isus foloseşte în dreptul Său titlurile lui Dumnezeu: „Cel dintâi şi Cel de pe urmă” (vezi Isaia 44:6; 48:12). Cuvântul grecesc pentru „din urmă” este eschatos, din care provine termenul „escatologie” („timpul sfârşitului”). Aceasta ne arată că în centrul escatologiei se află Isus Hristos, Cel care are ultimul cuvânt în evenimentele finale. El este „Cel viu” şi El ţine „cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor” (Apocalipsa 1:18). Cheile sunt simbolul puterii şt autorităţii. Urmaşii Lui credincioşi nu au motive să se teamă, întrucât până şi morţii se află sub paza Sa. Şi dacă El are grijă de morţi, nu va avea El grijă cu mult mai mult de cei vii? (Vezi Matei 22:32.)

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/in-mijlocul-sfesnicelor/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

2.4 Întâlnirea cu Hristos pe Patmos (st2 În mijlocul sfeşnicelor)

About The Author
-