Views

Otilia Haret & Lucian Chiță ”12.7 Un gând de încheiere (st12 Să biruim răul prin bine)”

Vineri, 22 decembrie – Un gând de încheiere

„În Biblie este descoperită voia lui Dumnezeu. Adevărurile din Cuvântul Său sunt declaraţiile Celui Preaînalt. Omul care face din adevărurile acestea o parte a vieţii lui ajunge o făptură nouă din toate punctele de vedere. El nu primeşte puteri mintale noi, dar întunericul care i-a înceţoşat înţelegerea prin neştiinţă şi păcat este îndepărtat. Cuvintele: «Vă voi da o inimă nouă» înseamnă: «Vă voi da o minte nouă». O schimbare a inimii este însoţită întotdeauna de o convingere clară cu privire la datoria creştină, de o înţelegere a adevărului. Cei care acordă Scripturilor o atenţie însoţită de rugăciune vor obţine o înţelegere clară şi o judecată sănătoasă, ca şi când, prin întoarcerea la Dumnezeu, ar fi ajuns la un nivel mai înalt de inteligenţă.” – Ellen G. White, My Life Today, p. 24

„Domnul… vine în curând şi noi trebuie să fim gata în aşteptarea arătării Lui. O, cât de măreţ va fi să-L vedem pe El şi să fim salutaţi ca mântuiţi ai Lui! Multă vreme am aşteptat, dar nădejdea noastră nu trebuie să scadă. Dacă L-am vedea pe împăratul în frumuseţea Lui, am fi pentru veşnicie fericiţi. Îmi vine să strig: «Mergem spre casă!» Ne apropiem de timpul când Domnul Hristos va veni cu putere şi mare slavă, spre a-i lua pe răscumpăraţii Săi în locuinţele lor veşnice.” – Ellen G. White, Mărturii, voi. 8, p. 253

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/sa-biruim-raul-prin-bine/

12.7 Un gând de încheiere (st12 Să biruim răul prin bine)

Despre autor
-