1.4 Administratori ai planetei Pământ (st1 Creaţia lui Dumnezeu)

Views

Daniela Măgureanu & Emanuel Grecu 1.4 Administratori ai planetei Pământ (st1 Creaţia lui Dumnezeu)

01

Marţi, 2 iulie – Administratori ai planetei Pământ

Conform Bibliei, Edenul şi Pământul nou creat erau locuri pline de bogăţii, create pentru ca viaţa să înflorească si, în special, pentru desfătarea omului.

Dar Dumnezeu le-a dat primilor noştri părinţi – şi nouă, tuturor celor care am venit după ei – un rol în creaţiunea Sa. Este evident – şi nu doar din felul în care au fost creaţi – că Adam şi Eva urmau să aibă un statut special în noua lume.

Prima misiune a lui Adam a fost să le dea nume tuturor animalelor şi păsărilor (Geneza 2:19). Apoi a primit un alt rol, o binecuvântare din partea lui Dumnezeu: „Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: «Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ»” (Geneza 1:28).

3. Citeşte şi compară Geneza 1:28 şi 2:15. Cum ai caracteriza „fişa postului” pentru om într-o propoziţie sau două?

Prea adesea în istoria creştină, textul din Geneza 1:28 a fost folosit de unii ca permisiune de a exploata lumea naturală, chiar până la punctul de a o distruge. Este evident că lumea a fost creată pentru viaţa, binele şi desfătarea omului. Dar omul are o răspundere faţă de pământ – în cuvintele din Geneza 2:15, a de „a-l lucra şi a-l păzi”.

Când vorbim despre administrare (isprăvnicie), primul nostru gând este la bani, dar prima poruncă din Biblie legată de aceasta este porunca de a îngriji pământul creat de Dumnezeu şi încredinţat nouă. Porunca dată lui Adam şi Evei prevedea ca pământul să fie locuit de copiii lor şi de generaţiile viitoare. în planul iniţial al lui Dumnezeu, lumea creată avea să continue să fie o sursă de viaţă, de bine şi frumuseţe pentru toate fiinţele, iar Adam şi Eva aveau un rol major.

Pământul încă este al Domnului (Psalmii 24:1) şi noi suntem chemaţi să fim buni administratori a tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Iar într-o lume căzută, responsabilitatea noastră este şi mai mare.

Ce înseamnă pentru tine să fii un administrator al pământului într-o lume căzută? Cum ar trebui să influenţeze înţelegerea acestui lucru felul în care trăieşti zi de zi?

1.4 Administratori ai planetei Pământ (st1 Creaţia lui Dumnezeu)

About The Author
-