1.3 O lume desăvârşită (st1 Creaţia lui Dumnezeu)

Views

Daniela Măgureanu & Emanuel Grecu 1.3 O lume desăvârşită (st1 Creaţia lui Dumnezeu)

Luni, 1 iulie – O lume desăvârşită

Este uşor să ni se facă dor de Eden. Când citim scurta descriere a grădinii pe care Dumnezeu a creat-o ca să fie căminul primilor oameni, în inimile noastre se aprinde un licăr de dor. Poate nu înţelegem cum ar funcţiona o astfel de lume, dar simţim că am vrea să experimentăm.

Se pare că Dumnezeu a avut un simţământ de satisfacţie şi desăvârşire: „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune” (Geneza 1:31). Dumnezeu a creat ceva frumos, dar şi funcţional. Designul era splendid, atât ca formă, cât şi ca aspect practic. Era plin de viaţă şi culoare, dar, totodată, nu îi lipsea nimic pentru ca viaţa să fie înfloritoare. De aceea, nu este surprinzător faptul că Dumnezeu S-a oprit să privească la lumea pe care El o făcuse şi care era „foarte bună”.

2. Citeşte Geneza 1. Ce crezi că vrea să spună prin repetarea afirmaţiei „iată că erau foarte bune”? (vers. 4,10,18,25 şi 31)

Deşi Biblia a fost scrisă după căderea omului în păcat, găsim în ea multe pasaje care vorbesc despre lucrurile minunate din natură, ca, de exemplu, Iov 38 – 41 şi Psalmul 148. Să ţinem cont că aceste pasaje nu descriu lumea de dinainte de căderea în păcat, aşa cum era când a fost creată, ci folosesc timpul prezent când vorbesc despre elemente din natură pentru care este încă evident acel calificativ iniţial dat de Dumnezeu: „foarte bune”.

Şi Domnul Isus a dat exemple din lumea naturală despre bunătatea şi grija lui Dumnezeu (Matei 6:26,28-30), îndemnându-ne să ne încredem în El şi să apreciem darurile simple şi minunate din jurul nostru. Dacă deschidem ochii şi privim la minunile din natură, putem înţelege că suntem beneficiarii unor daruri minunate din partea Creatorului. Ca răspuns, noi ar trebui ca, şi în încercări, să fim recunoscători, mulţumitori şi supuşi faţă de Dătătorul vieţii.

Ca adventişti de ziua a şaptea, care preţuiesc lumea creată de Dumnezeu şi aşteaptă împărăţia Sa, ar trebui să ne dăm seama că frumuseţile, binele şi bucuriile pe le vedem şi le simţim în lume sunt licăriri din ceea ce a fost lumea noastră cândva şi ce va fi din nou.

Ce apreciezi în mod special din minunile creaţiei? În viaţa ta zilnica, cum Îl poţi cunoaşte mai bine pe Domnul prin minunile lumii naturale?

1.3 O lume desăvârşită (st1 Creaţia lui Dumnezeu)

About The Author
-