Views11 aprilie 2020
Daniel Tudorie – Teologie adventistă pastorală, anul III
Ps. dr. Laurențiu Moț
Robert Bolohan – Teologie adventistă pastorală, anul III
Ps. drd. Marius Mitrache Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=v8clKu1IGv4

Studenți ai Cuvântului/Originea Bibliei – Studiul 2/trim. 2/2020

Despre autor
-