Views18 aprilie 2020
Daniel Tudorie – Teologie adventistă pastorală, anul III
Ps. drd. George Șchiopu, Capelan
Emi Popa – Teologie adventistă pastorală, anul IV Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=0twDp2aMb9g

Studenți ai Cuvântului/Isus, apostolii și Biblia – Studiul 3/trim. 2/2020

Despre autor
-