Views4 aprilie 2020
Daniel Tudorie – Teologie adventistă pastorală, anul III
Ps. drd. Iosif Diaconu, Bibliotecar șef
Loris Măciucă – Teologie adventistă pastorală, anul IV Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=k0J1LREqhTY

Studenti ai Cuvantului/Caracterul unic al Bibliei – Studiul 1/trim. 2/2020

Despre autor
-