Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 4 – 2020
EDUCAȚIA CREȘTINĂ

1. Educația cea mai ’naltă, pe pământ și sus, în cer,
În Eden a luat ființă și ne este și-azi model.
A naturii fascinantă Carte zilnic deschidea
Orizontul cercetării pentru-Adam, soția sa.

Dar, din fruct când Eva mușcă, nimic nu mai e la fel!
Șarpele, viclean o-atrage spre-al păcatului flagel.
Dacă autoritatea Cerului disprețuim,
Teama, vina și rușinea ne-aduc lacrimi și suspin.
Singurul ce ne salvează e Adonai-Elohim!

2. Pentru fericirea noastră, Dumnezeu ne-a dăruit
O familie, în care fiecare e iubit.
Când părinții sunt exemplu pentru propriii lor copii,
Peste toți, din cer coboară, armonii de veșnicii.

În familie și la Templu, Domnu-a fost Copil-model.
Ne dorim ca fiii noștri să devină ca și El.
Legea dragostei divine, tinere, „vezi, n-o uita!”
Scrie-o pe portalul vieții, ’n mintea și-n inima ta!

3. Căci ea, Legea, ne-a fost dată să ne fie-nvățător,
Sincer să iubim pe semeni și pe-al nostru Salvator.
Dacă nu te temi de Domnul, „Legea-i martor contra ta”!
Doar atunci tu ai izbândă, de-o-mplinești cu inima!

Nu te-abate nici la dreapta, nici la stânga, căci „Aici
E a sfinților răbdare”. Vrei și tu, ca ei, să-nvingi?
Fii supus, loial, ca Domnul și trăiește Legea Sa!
Cântul, viața ta să fie: Dumnezeu e dragostea!

4. Când privesc întreg pământul, ochii Domnului văd tot:
Ce e rău și ce e bine; cine ține-al Legii Cod.
Tu ce vezi, când sus, pe boltă-apare-un splendid curcubeu?
Știință sau… făgăduință? Ești creștin sau ești ateu?

Să te-nchini cu reverență Răscumpărătorului!
Când Hristos ia chip în tine, tu-I dai slavă, cinste Lui.
Numai astfel tu poți face ce-i frumos și ce e bine,
Căci acesta este scopul educației creștine!

5. Domnu-a fost, e și rămâne Marele Învățător.
El L-a reflectat pe Tatăl, chipul Său sfânt, iubitor.
Hrist e „oglindirea slavei” Tatălui din veșnicie
Și „Lumina neamurilor”, „Calea” către-Mpărăție”.

Și noi s-avem gându-acesta, ce pe El Îl stăpânea,
Ca smeriți și din iubire să dăm cinste altora.
Slujba împăcării ni-este misiune și onoare
Și, ca magii și păstorii, Lui I-aducem închinare!

6. Când nu ascultăm de Domnul și umblăm pe căi firești,
Ca pe-Adam, El ne întreabă: „Ce-ai făcut? Ah, unde ești?”
Deși vinovați, ca Iacov, noi gustăm iertarea Lui.
Și-n vis, și-n realitate, Hrist e Scara cerului!

El ne-ajută să-nțelegem lecții greu de învățat,
Să pricepem, prin credință, cine-i El cu-adevărat.
„Rabbi, azi deschide-mi ochii, ca orbului Bartimeu,
Să văd toată frumusețea, farmecul chipului Tău!”

7. „Slavă Domnului I-aduceți! Numai Lui să vă-nchinați,
Îmbrăcați cu haine sfinte, și-ascultare-n veci să-I dați”!
Da, ne educăm copiii, povestind istoria
Intervenției divine, spre-a cunoaște voia Sa!

Nu jertfim toată puterea idolilor vechi sau noi!
În duh și-adevăr trăi-vom, când Hristos domnește-n noi!
Astfel, toți vor ști că-n ceruri este-un singur Dumnezeu
Și o singură-nchinare, numai după planul Său!

8. Educația aleasă și răscumpărarea noastră
Sunt în strânsă legătură pe planeta mică-albastră.
Prin Isus, Învățătorul, tot pământul va fi plin
De-a Sa sfântă cunoștință, care va salva mulțimi!

Tora, Moise și profeții au didactic caracter.
Toată Biblia abundă-n chipuri de bărbați-model,
Care au înțelepciune, fiind conduși de Duhul Sfânt
Și cu Hrist, prin jertfa crucii, sunt în veșnic legământ.

9. Nu doar Hrist, căminul, Legea ne oferă sfat, îndemn.
Educație înaltă și-n biserică avem.
Tu ai fapte sau… cuvinte? Ești samaritean milos?
Cauți Adevărul sacru numai în Isus Hristos?

Ca și-apostolii, pe vremuri, Domnului fidel să-I fii!
Tu ești ucenic pe viață, nu numai pentru o zi!
Fii lumină-n întuneric! Pe-ai tăi semeni să-i conduci
Către marea biruință și, cu ei, spre cer să urci!

10. Cerurile spun mărirea Domnului și slava Sa.
El e și Susținătorul creațiunii, pururea!
Educația în artă și-n științe ne conduce
Spre-Autorul lor, ce viața pentru noi Și-a dat, pe cruce.

În știința mântuirii e cuprinsă slava Lui!
Începutu-nțelepciunii este frica Domnului.
N-accepta orice știință, pe nedrept numită-așa,
Ci pe Cel ce-a pus atâta măiestrie-n Arta Sa!

11. Munca-i binecuvântare, când te-animă dragostea!
„Tot ce mâna ta găsește, fă cu toată inima”,
Dar nu-L limita pe Domnul la o oră sau o zi,
Ci, orice-ai lucra în viață, ne’ncetat cu El să fii!

Când ești excelent în muncă, ești și tu Bețaleel;
Toți Îl vor vedea, prin tine, pe Isus ca sfânt model.
Dacă știi că-i „mai ferice să dai decât să primești”,
Fii bun, generos cu alții! Ca Hristos tu să-i iubești!

12. Sabatul e ziua sfântă, este zi de contemplare
Și de redescoperire-a Celui vrednic de-nchinare.
Cum ne raportăm la Sabat, spune multe despre noi!
Cine locu-ntâi l-ocupă pe-ale vieții noastre căi?

Ni-e Sabatul desfătare, precum îngerilor, sus?
După literă îl ținem sau și-n spirit, ca Isus?
El e timp de învățare, de progres spiritual.
Să sfințim ziua de Sabat pân’ l-al vremilor hotar!

13. În curând vom fi Acasă! Moarte nicicând nu va fi!
Cel ce-i Alfa și Omega, Domnul – ne va păstori.
Pe creația întreagă va fi semnătura Sa
Și, din palmele-I străpunse, vom ști-n veci ce-i Dragostea.

Cele mai înalte ținte, aspirații și dorințe
Se vor împlini acolo! Multe taine-ale științei
Ne vor umple de uimire! Educația, în cer,
Se va continua, cu Domnul descifrând orice mister.

EPILOG

Da, în anii veșniciei, Marea Luptă luând sfârșit,
Vom cunoaște-ndeaproape pe Acel ce ne-a iubit!
Fie inimile noastre tron de slavă lui Isus!
Preamărire și-nchinare Lui, aici și-n ceruri, sus!

Magdalena Toma, 22 decembrie 2020

SINTEZE BIBLICE MAJORI, TRIM. 4, 2020

| Predici (Toate) |
Despre autor
-