13.7 Un gând de încheiere – st13 Educaţie continuă

Views


Gabriel Radu 13.7 Un gând de încheiere (st13 Educaţie continuă)

„Leul, de care ne temem atât de mult aici, se va odihni împreună cu mielul și, pe Noul Pământ, totul va fi numai pace și armonie. Acolo, copacii vor fi drepți și falnici, fără nicio diformitate…

Fie ca tot ce este frumos în căminul nostru de pe pământ să ne amintească de râul de cristal și de câmpiile cele verzi, de pomii care se unduiesc și de fântânile vii, de cetatea strălucitoare și de cântăreții îmbrăcați în haine albe, să ne amintească de căminul nostru din ceruri – acea lume de o frumusețe pe care niciun artist nu o poate înfățișa și nicio limbă nu o poate descrie. Lasă ca imaginația să-ți înfățișeze căminul celor mântuiți și nu uita că el va fi mult mai măreț decât poate cea mai strălucită imaginație a ta să și-l închipuie.” – Ellen G. White, Heaven, pp. 133-144

„Teama de a nu face moștenirea viitoare să pară prea materială i-a făcut pe mulți să spiritualizeze chiar acele adevăruri care ne conduc să o privim ca fiind căminul nostru. Isus i-a asigurat pe ucenicii Săi că S-a dus să le pregătească locașuri în casa Tatălui. Aceia care primesc învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu nu vor fi în totală necunoștință cu privire la căminul ceresc. … Limbajul omenesc nu este în stare să descrie răsplata celor neprihăniți. Va fi cunoscută numai de aceia care o vor vedea. Nicio minte mărginită nu poate cuprinde slava Paradisului lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 674

Studiu la rând:
Ieremia 47 – Plângerile lui Ieremia 1
Evanghelizare, secţiunea 10, subcapitolul „Construirea bisericilor”
1. Ce armă este personificată și întrebată când se va odihni?
2. Cine a fost caracterizat prin fudulie, mândrie, înfumurare, trufie, semețire, îngâmfare?
3. Până unde sunt cuvintele lui ieremia, în cartea care îi poartă numele?
4. Despre cine scrie că „întinde mâinile rugător și nimeni nu-l mângâie”?
5. Ce anume trebuie să consulte și să vadă aceia care au mijloace financiare?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.7 Un gând de încheiere – st13 Educaţie continuă

Despre autor
-