Views

Daniela Măgureanu & Daniel Sandu ”9.7 Un gând de încheiere (st9 Nicio condamnare)”

Vineri, 1 decembrie – Un gând de încheiere

„Planul de mântuire nu le oferă credincioşilor o viaţă fără suferinţe şi încercări în lumea aceasta. Dimpotrivă, îi cheamă să-L urmeze pe Hristos pe aceeaşi cale a renunţării la sine şi a ocării. […] Tocmai printr-o astfel de încercare şi prin persecuţie este reprodus şi descoperit caracterul lui Hristos în cei din poporul Său. […] Prin părtăşia la suferinţele lui Hristos, noi suntem educaţi şi disciplinaţi şi suntem pregătiţi să luăm parte la slava vieţii veşnice.” – Comentariul biblic AZŞ, vol. 6, pp. 568-569

„Hristos poate să-i ridice chiar şi pe cei mai păcătoşi din groapa degradării şi să-i aşeze acolo unde vor fi recunoscuţi ca fii şi fiice, copii ai lui Dumnezeu, moştenitori împreună cu Hristos ai unei moşteniri nepieritoare.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 7, ed. 2017, p. 182

„Cel onorat de întregul cer a venit în lumea aceasta pentru a fi capul omenirii, în natura Sa omenească, dovedindu-le îngerilor căzuţi şi locuitorilor lumilor necăzute că, prin ajutorul divin care a fost oferit, fiecare este făcut în stare să meargă pe calea ascultării de poruncile lui Dumnezeu. […] Mântuitorul nostru a plătit preţul pentru răscumpărarea noastră. Nimeni nu trebuie să fie înrobit de Satana. Domnul Hristos stă înaintea noastră ca un ajutor atotputernic.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, ed. 2012, pp. 270-271

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/nicio-condamnare/

9.7 Un gând de încheiere (st9 Nicio condamnare)

Despre autor
-