Views

Daniela Măgureanu & Daniel Sandu ”9.4 Firea pământească sau Duhul? (st9 Nicio condamnare)”

Marţi, 28 noiembrie – Firea pământească sau Duhul?

4. Ce consecinţe au „umblarea după îndemnurile firii pământeşti” şi „umblarea după îndemnurile Duhului”? Romani 8:5,6

„După” este folosit aici în sensul de „în conformitate cu” (grecescul kata). „A umbla după” înseamnă a urmări un scop. Unii oameni urmăresc scopul de a împlini dorinţele fireşti; ceilalţi au ca ţel împlinirea lucrurilor Duhului, urmarea îndemnurilor Sale. Pentru că scopul determină faptele, cele două categorii trăiesc şi acţionează diferit.

5. Ce nu este în stare să facă firea pământească? Romani 8:7,8

A avea ca scop împlinirea dorinţelor firii pământeşti înseamnă de fapt a fi în vrăjmăşie cu Dumnezeu, a nu fi preocupat de împlinirea voinţei Sale. Un astfel de om poate să fie răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, dispreţuind pe faţă Legea Sa.

Pavel doreşte să sublinieze într-un mod aparte ideea că, fără Hristos, Legea lui Dumnezeu nu poate fi împlinită. El se întoarce la tema aceasta din nou şi din nou: oricât de mult s-ar strădui, omul nu poate să respecte Legea fără Hristos.

Intenţia lui Pavel a fost să-i convingă pe iudei că aveau nevoie de altceva în plus faţă de „Tora” (Legea) lor. Deşi aveau descoperirea divină, ei arătau prin comportamentul lor că se făceau vinovaţi de aceleaşi păcate ca neamurile (Romani 2). Lecţia principală era că aveau nevoie de Mesia. Fără El, ei erau robi ai păcatului, incapabili să scape de sub stăpânirea lui.

Acesta a fost răspunsul lui Pavel pentru iudeii care nu puteau să înţeleagă de ce lucrurile pe care li le dăduse Dumnezeu în Vechiul Testament nu mai erau suficiente pentru mântuire. Pavel a recunoscut că tot ce avuseseră ei a fost bun, dar că aveau nevoie să-L primească pe Mesia, care venise deja.

Gândeşte-te la ziua de ieri. Au fost faptele tale după îndemnurile Duhului sau după cele ale firii pământeşti? Ce îţi spune răspunsul tău despre tine însuţi? Ce schimbări trebuie să faci şi cum poţi să le faci?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/nicio-condamnare/

9.4 Firea pământească sau Duhul? (st9 Nicio condamnare)

Despre autor
-