Views


Monica Cîrtog & Marius Niță; ”9.4 Faceţi cinste numelui de creştin!  (st9 Faceţi cinste numelui de creştin!)”

Marţi, 23 mai – Faceţi cinste numelui de creştin!

După ce ne prezintă lista cu virtuţile pe care ar trebui să le urmărim în viaţa creştină, Petru ne arată care vor fi rezultatele obţinerii lor.

3. Ce legătură există între ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, creştinii, şi modul în care ar trebui sa trăim noi? 2 Petru 1:8-11

Petru îi îndeamnă pe cititorii săi să trăiască potrivit cu noua realitate de care se bucură prin Isus, fiindcă au la dispoziţie „din belşug” (2 Petru 1:8) calităţile enumerate: credinţa, fapta, cunoştinţa, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de fraţi şi iubirea de oameni.

Problema este că nu toţi creştinii trăiesc potrivit cu această nouă realitate. Unii sunt leneşi (n.tr. – NTR: „ineficienţi”) sau neroditori în ceea ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului Isus Hristos. Ei au uitat că au fost curăţiţi „de vechile… păcate”. Dar creştinii trebuie să ducă o viaţă nouă, demnă de numele pe care îl poartă. Prin Isus, ei au primit iertare, curăţire şi dreptul de a se face părtaşi naturii divine. De aceea, ei trebuie să caute să-şi întărească chemarea şi alegerea. Ei nu au nicio scuză ca să trăiască la fel ca înainte de convertire, nu au nicio scuză pentru a rămâne leneşi şi ne roditori.

„Auzim vorbindu-se mult despre credinţă, dar avem nevoie să auzim vorbindu-se mai mult despre fapte. Mulţi se înşală singuri, trăind o religie uşoară, confortabilă şi fără purtarea crucii.” – Ellen G. White, Credinţa şi faptele, ed. 2005, p. 42 (50)

4. Ce idee din pasajul studiat astăzi regăsim şi în scrierile lui Pavel? Romani 6:11

Îndemnul lui Pavel, similar cu al lui Petru, ar putea fi parafrazat astfel: „Faceţi cinste numelui de creştin!” A fi creştin înseamnă a fi o făptură nouă în Hristos, curăţită de păcat şi părtaşă naturii divine. Lucrurile acestea ne dau posibilitatea de a trăi la înălţimea chemării noastre. A fi creştin înseamnă a fi asemenea lui Hristos.

Reciteşte îndemnul lui Petru ca şi cum ţi-ar fi adresat personal.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

www.7adventist.com/studiu/

9.4 Faceţi cinste numelui de creştin! (st9 Faceţi cinste numelui de creştin!)

Despre autor
-