9.4 Atacul asupra sanctuarului – st9 Curăţirea sanctuarului

Views


Gabriel Radu 9.4 Atacul asupra sanctuarului (st9 Curăţirea sanctuarului)

3. Ce ni se spune că va face cornul cel mic? Daniel 8:10-12

În Daniel 8:10, cornul cel mic încearcă să „copieze”, la nivel spiritual, eforturile constructorilor Turnului Babei (Geneza 11:4). Termenii „oştire” şi „stele” pot desemna poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Israel este numit „oştirea Domnului” (Exodul 12:41). Daniel îi prezintă pe copiii credincioşi ai lui Dumnezeu ca stele strălucitoare (Daniel 12:3). În mod evident, aici nu este vorba de un atac literal asupra corpurilor cereşti, ci despre persecutarea copiilor lui Dumnezeu, a căror „cetăţenie este în ceruri” (Filipeni 3:20). Deşi mii de creştini au fost ucişi de împăraţii păgâni, relatarea se concentrează pe acţiunile cornului mic îndreptate împotriva sanctuarului. Împlinirea finală a acestei profeţii trebuie să fie legată de Roma papală şi persecuţia exercitată de ea de-a lungul secolelor.

De asemenea, Daniel 8:11 vorbeşte despre „căpetenia oştirii” (n.tr.: prinţul oştirii, KJV), care în alt loc este numit de Daniel „Unsul” (Daniel 9:25; n.tr.: Prinţul Mesia, KJV), „voievodul vostru Mihail” (Daniel 10:21- prinţul Mihail, KJV) şi „marele voievod Mihail” (Daniel 12:1). Această expresie nu poate fi folosită pentru nimeni altcineva decât pentru Isus Hristos. El este Prinţul „oştirii” menţionate mai sus şi Marele-Preot din ceruri. Astfel, papalitatea şi sistemul religios pe care îl reprezintă umbresc şi încearcă să preia rolul preoţesc al lui Isus.

În Daniel 8:11, „jertfa necurmată” aminteşte ce se întâmpla în sanctuarul pământesc pentru a marca aspectele diverse şi continue ale serviciilor ceremoniale – jertfele şi mijlocirea. Prin aceste servicii, păcătoşii erau iertaţi şi păcatele lor erau transferate asupra sanctuarului. Acest sistem pământesc reprezenta lucrarea de mijlocire a lui Hristos în sanctuarul ceresc. După cum arată profeţia, papalitatea a schimbat mijlocirea lui Hristos cu mijlocirea preoţilor. Prin această închinare falsă, cornul cel mic „atacă” lucrarea de mijlocire a lui Hristos din sanctuar.

„Cornul a aruncat adevărul la pământ şi a izbutit în ce a început” (Daniel 8:12). Însuşi Isus spune despre El că este adevărul (Ioan 14:6) şi ne îndreaptă privirea spre Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărul (Ioan 17:17). Papalitatea a interzis traducerea Bibliei în limba poporului, a pus interpretarea Bibliei sub autoritatea bisericii şi a ridicat tradiţia la acelaşi nivel cu Biblia în teorie, dar, în practică, tradiţia este pusă mai sus decât Biblia ca îndreptar suprem al credinţei.

De ce trebuie să cunoaştem şi să respectăm adevărul biblic, mai presus decât tradiţia?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

9.4 Atacul asupra sanctuarului – st9 Curăţirea sanctuarului

Despre autor
-