9.3 Apariţia cornului mic – st9 Curăţirea sanctuarului

Views


Gabriel Radu 9.3 Apariţia cornului mic (st9 Curăţirea sanctuarului)

2. În ce direcţii se mişcă acest corn mic şi de ce este important pentru noi să înţelegem? Daniel 8:8-12

După ce sunt prezentate cele patru coarne care se întind în cele patru vânturi ale cerului, Biblia ne spune că din unul a ieşit un corn mic. Întrebarea care se ridică este dacă acest corn (putere) iese din unul dintre cele patru coarne – care, după cum am văzut şi ieri, îi reprezintă pe cei patru generali ai lui Alexandru -sau din cele patru vânturi. Structura gramaticală a textului în limba originală indică faptul că acest corn iese din unul dintre cele patru vânturi ale cerului. Din moment ce această putere apare după Imperiul Grec şi după cele patru ramificaţii ale sale, înţelegerea generală este că acest corn este Roma, mai întâi păgână şi apoi papală. „Cornul cel mic reprezintă Roma în ambele faze ale ei, păgână şi papală. Daniel a văzut mai întâi Roma în faza păgână, imperială, care lupta împotriva poporului iudeu şi a primilor creştini şi apoi în faza papală, continuând până în zilele noastre şi în viitor.” – CBAZŞ, voi. 4, p. 841

Conform textului biblic, cornul cel mic „s-a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre răsărit şi spre ţara cea minunată” (Daniel 8:9). Aceste trei direcţii corespund cu cele trei zone majore care au căzut sub dominaţia Romei imperiale.

Pe măsură ce cornul cel mic devine principalul personaj în vedenie, atenţia se mută pe extinderea sa verticală. În această privinţă, cornul acesta corespunde direct cu cornul cel mic din Daniel 7, după cum ne arată şi următoarele comparaţii: (1) ambele coarne sunt mici la început (Daniel 7:8; 8:9). (2) Ambele devin mari mai târziu (Daniel 7:20; 8:9). (3) Ambele sunt puteri persecutoare (Daniel 7:21,25; 8:10,24). (4) Ambele se înalţă singure şi rostesc blasfemii (Daniel 7:8,20,25; 8:10,11,25). (5) Ambele au în vizor poporul lui Dumnezeu (Daniel 7:25; 8:24). (6) Ambele au acţiuni clar delimitate de timpul profetic (Daniel 7:25; 8:13,14). (7) Ambele se întind până la sfârşitul timpului (Daniel 7:25,26; 8:17,19). (8) Şi ambele au parte de o distrugere supranaturală (Daniel 7:11,26; 8:25). Nu în ultimul rând, deoarece cornul cel mic din Daniel 7 reprezintă papalitatea, înălţarea cornului mic din Daniel 8 până la Căpetenia oştirii trebuie să reprezinte aceeaşi putere. Astfel, la fel ca în Daniel 2 şi 7, principala putere finală este Roma, atât imperială, cât şi papală.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

9.3 Apariţia cornului mic – st9 Curăţirea sanctuarului

Despre autor
-