9.5 Curăţirea sanctuarului – st9 Curăţirea sanctuarului

Views


Gabriel Radu 9.5 Curăţirea sanctuarului (st9 Curăţirea sanctuarului)

4. Ce i se descoperă lui Daniel în continuare? Daniel 8:14

După atacul devastator al cornului, se anunţă că sanctuarul va fi curăţit. Pentru a înţelege acest mesaj trebuie să ţinem cont de faptul că, viziunea despre curăţirea sanctuarului menţionată în Daniel 8:14 corespunde scenei judecăţii prezentate în Daniel 7:9-14. Din moment ce judecata are loc în cer, atunci şi sanctuarul trebuie să fie tot în cer. Astfel, în timp ce Daniel 7 prezintă intervenţia lui Dumnezeu în acţiunile oamenilor din perspectiva judecăţii, Daniel 8 prezintă acelaşi lucru din perspectiva sanctuarului.

Sanctuarul de pe pământ a fost construit după modelul sanctuarului din cer şi trebuia să ilustreze, în linii mari, planul de mântuire. În fiecare zi, păcătoşii îşi aduceau jertfele la sanctuar, unde erau iertaţi de păcatele mărturisite, care, într-un sens, erau transferate asupra sanctuarului. În consecinţă, sanctuarul era „întinat”. De aceea era nevoie de un proces periodic de curăţire pentru a îndepărta din el toate păcatele aduse acolo. Aceasta se făcea în Ziua Ispăşirii, care avea loc o dată pe an (Leviticul 16).

De ce ar avea nevoie de curăţire sanctuarul din cer? Prin comparaţie, putem spune că păcatele mărturisite ale celor care L-au primit pe Isus au fost „transferate” asupra sanctuarului din cer, tot aşa cum păcatele israeliţilor pocăiţi erau transferate asupra sanctuarului pământesc. În Ziua Ispăşirii de pe pământ erau înjunghiate mai multe animale, simbolizând moartea viitoare a lui Isus, motiv pentru care păcătoşii puteau să stea în picioare în Ziua Ispăşirii.

Şi, aşa cum se întâmpla în Ziua Ispăşirii de pe pământ când sanctuarul era curăţit, cu mult mai mult va fi tot aşa şi în cer, unde doar sângele lui Isus ne poate îndreptăţi la judecată. Curăţirea sanctuarului, prezentată în Daniel 8:14, este echivalentul ceresc al serviciului pământesc, al cărui mesaj central era: ca păcătoşi, noi avem nevoie de sângele lui Mesia pentru a fi iertaţi de păcate şi pentru a putea să stăm în picioare la judecată.

Citeşte Evrei 9:23-28. Cum ne descoperă aceste versete mântuirea pe care o avem în Isus prin jertfa Sa pentru noi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

9.5 Curăţirea sanctuarului – st9 Curăţirea sanctuarului

Despre autor
-