9.3 „Iată Robul Meu” (Isaia 42:1-7) – st9 Rob şi Mântuitor

Views


Gabriel Radu 9.3 „Iată Robul Meu” (Isaia 42:1-7) (st9 Rob şi Mântuitor)

3. Care este rolul şi cum este caracterul Robului lui Dumnezeu care nu are nume, dar pe care Dumnezeu Îl alege şi peste care pune Duhul Lui? Isaia 42:1-7

Alege răspunsul cel mai potrivit sau o combinaţie de răspunsuri: (1) El face dreptate neamurilor. (2) El îşi aduce la îndeplinire planurile în linişte şi cu blândeţe, dar cu succes. (3) El este un învăţător. (4) El serveşte drept legământ între Dumnezeu şi popor. (5) El dă lumină şi speranţă, îi vindecă pe orbi şi îi eliberează pe prizonieri. (6) Toate răspunsurile de mai sus.

4. În ce se aseamănă rolul şi caracterul acestui rob cu cele ale „Odraslei din tulpina lui Isai”, asupra căruia Duhul Domnului Se odihneşte deopotrivă? Isaia 11

La fel ca în Isaia 42, conducătorul din dinastia lui David împlineşte voia lui Dumnezeu, face dreptate şi aduce eliberare celor apăsaţi, precum şi înţelepciune şi cunoştinţă de Dumnezeu. Această „Odraslă” şi acest „Vlăstar” al lui Isai este Mesia, Copilul divin din Isaia 9:6,7, care va da „o pace fără sfârşit scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui”, împreună cu „judecată şi neprihănire”. În mod evident, Robul din Isaia 42 este Mesia.

5. Cum Îl identifică Noul Testament pe Robul din Isaia 42:1-7? Matei 12:15-21

Matei 12 citează din Isaia 42 şi aplică pasajul la lucrarea de împăcare şi vindecare făcută de Isus, Fiul preaiubit al lui Dumnezeu în care El Îşi găseşte plăcerea (Isaia 42:1; Matei 3:16,17; 17:5). El reface legământul lui Dumnezeu cu poporul Său (Isaia 42:6; Daniel 9:27). Isus şi ucenicii Lui au făcut dreptate pentru popor prin faptul că i-au eliberat pe oameni de suferinţe, de lipsa de cunoaştere a lui Dumnezeu şi de robia duhurilor rele, de asuprirea lui Satana (Luca 10:19). Isus a murit ca să întărească „noul legământ” (Matei 26:28) şi să facă dreptate, aruncându-l afară pe Satana, intrusul care şi-a asumat poziţia de „stăpânitor al acestei lumi” (Ioan 12:31-33).

Citeşte Isaia 42:1-4 şi meditează asupra vieţii lui Isus. Ce aspecte ale slujirii Lui au împlinit această profeţie? Cum putem să le slujim şi noi altora?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

9.3 „Iată Robul Meu” (Isaia 42:1-7) – st9 Rob şi Mântuitor

Despre autor
-