9.4 Un „mesia” persan (Isaia 44:26-45:6) – st9 Rob şi Mântuitor

Views


Gabriel Radu 9.4 Un „mesia” persan (Isaia 44:26-45:6) (st9 Rob şi Mântuitor)

6. Ce profeţie uimitoare se găseşte în Isaia 44:26-45:6?

Slujirea lui Isaia a durat din 745 î.Hr. până în 685 î.Hr. După ce a profetizat despre un cuceritor din răsărit şi din nord, sugerând că acesta urma să însemne o veste bună pentru Ierusalim (Isaia 41:2,3,25,27), Isaia l-a numit pe Cirus şi i-a descris lucrările. El a venit dinspre nordul şi estul Babilonului şi l-a cucerit în 539 î.Hr. El I-a slujit lui Dumnezeu prin faptul că i-a eliberat pe evrei din Babilon şi a autorizat rezidirea Templului din Ierusalim (Ezra 1).

Pune această profeţie în perspectivă. Întrucât de la moartea lui Isaia şi până la căderea Babilonului au trecut aproape o sută patruzeci şi şase de ani, profeţia lui a fost făcută cu un secol şi jumătate înainte de apariţia lui Cirus. Întrucât faptele lui sunt atestate de o varietate de surse vechi, inclusiv cronicile babiloniene şi raportul lui din „Cilindrul lui Cirus”, dar şi de Biblie (2 Cronici 36:22,23; Ezra 1; Daniel 5; 6:28; 10:1), acurateţea profeţiei lui Isaia este incontestabilă. Acest lucru confirmă credinţa celor care cred că profeţii adevăraţi primesc mesaje precise de la Dumnezeu, care cunoaşte viitorul.

7. De ce îl numeşte Dumnezeu pe Cirus „unsul Său”? Isaia 45:1

Aici, termenul ebraic pentru „uns” este acelaşi din care derivă cuvântul „Mesia”. În alte părţi ale Vechiului Testament, acest cuvânt poate să se refere la un mare-preot (Leviticul 4:3,5,16; 6:22), la un împărat din Israel (1 Samuel 16:6; 24:6,10; 2 Samuel 22.51) sau la Mesia, un împărat sau eliberator ideal, din dinastia lui David, din viitor (Psalmii 2:2; Daniel 9:25,26). Din perspectiva lui Isaia, Cirus era un viitor împărat trimis de Dumnezeu pentru a-l elibera pe poporul Lui. Dar el era un mesia neobişnuit, pentru că nu făcea parte din poporul Israel. El avea să facă unele lucruri pe care urma să le facă Mesia, cum ar fi înfrângerea vrăjmaşilor lui Dumnezeu şi eliberarea poporului Său captiv, dar el nu putea să fie la fel ca Mesia, pentru că nu era un urmaş al lui David.

Profetizând despre Cirus, Dumnezeu a dovedit că divinitatea Sa este unică şi că doar El cunoaşte viitorul (Isaia 41:4,21-23,26-28; 44:26). El i-a transmis un mesaj clar lui Cirus (Isaia 45:3).

Ce speranţă ne oferă profeţiile care s-au împlinit?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

9.4 Un „mesia” persan (Isaia 44:26-45:6) – st9 Rob şi Mântuitor

Despre autor
-