9.2 Robul ca personaj colectiv (Isaia 41) – st9 Rob şi Mântuitor

Views


Gabriel Radu 9.2 Robul ca personaj colectiv (Isaia 41) (st9 Rob şi Mântuitor)

1. În Isaia 41:8, Dumnezeu vorbeşte despre „Israel, robul Meu”, iar în Isaia 42:1 Îl prezintă pe „Robul Meu”. Cine este acest rob?

Este Iacov (Israel), strămoşul israeliţilor? Este poporul Israel? Este Mesia, sau Hristos, identificat în Noul Testament cu Isus? Există două tipuri de referinţe la robii lui Dumnezeu întreţesute în capitolele 41-53 din Isaia. Unul dintre robi este numit „Israel”, sau „Iacov”, ca în Isaia 41:8; 44:1,2,21; 45:4; 48:20. Deoarece Dumnezeu i Se adresează lui Israel/Iacov la timpul prezent, este clar că Iacov reprezintă poporul care se trage din el. Acest lucru este confirmat de faptul că răscumpărarea „robului-Iacov” al Domnului este realizată în momentul în care trebuie să iasă din Babilon (Isaia 48:20).

În alte exemple, ca în Isaia 42:1; 50:10; 52:13 şi 53:11, robului lui Dumnezeu nu i se spune pe nume. Când acest rob este menţionat pentru prima dată în Isaia 42:1, identitatea lui nu este evidentă la prima vedere. Totuşi, pe măsură ce Isaia dezvoltă profilul lui în pasajele ulterioare, devine clar că robul este un personaj care restaurează seminţiile lui Iacov pentru Dumnezeu şi moare ca jertfă pentru păcătoşi (Isaia 52:13-53:12; 49:5,6). Prin urmare, nu poate fi acelaşi cu robul care reprezintă un popor. Deci este clar faptul că Isaia vorbeşte despre doi robi ai lui Dumnezeu. Unul este colectiv (naţiunea, poporul) şi celălalt este o persoană.

2. Care este rolul robului-popor? Isaia 41:8-20

Dumnezeu îi dă lui Israel asigurarea că poporul este încă robul Domnului: „Te aleg şi nu te lepăd.” Apoi, îi face una dintre cele mai măreţe promisiuni din Biblie: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” Aici şi în verstele următoare, Israel este chemat să aibă încredere în adevăratul Dumnezeu că îl va salva (regele Ahaz nu a avut), în loc să se încreadă în alţi dumnezei şi în reprezentările lor, cum fac alte popoare (vers. 7,21-24,28,29).

Domnul îl numeşte pe Israel „viermele lui Iacov… rămăşiţă slabă a lui Israel”. Ce ar trebui să învăţăm de aici?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

9.2 Robul ca personaj colectiv (Isaia 41) – st9 Rob şi Mântuitor

Despre autor
-