Views

Daniela Măgureanu & Daniel Sandu ”9.3 Ce nu putea să facă Legea (st9 Nicio condamnare)”

Luni, 27 noiembrie – Ce nu putea să facă Legea

Legea (ceremonială, morală, sau chiar ambele), oricât de bună ar fi, nu poate să ne împlinească cea mai mare nevoie: să ne mântuiască, să ne salveze de condamnarea şi moartea aduse de păcat. Pentru acest lucru, trebuie să mergem la Isus.

3. Ce a făcut pentru noi Hristos, iar Legea, prin însăşi natura ei, nu poate să facă? Romani 8:3,4

Dumnezeu a oferit un remediu, „trimiţând pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului”, şi „a osândit păcatul în firea pământească”, întruparea lui Hristos a fost un pas important în planul de mântuire. Este bine să înălţăm jertfa, dar, în realizarea planului de mântuire, trăirea lui Hristos „într-o fire asemănătoare cu a păcatului” a fost, de asemenea, extrem de importantă.

Ca urmare a faptului că Dumnezeu L-a trimis pe Hristos, noi avem posibilitatea de a îndeplini porunca Legii, adică cerinţele Legii. „Sub Lege” (Romani 6:14), lucrul acesta ne-a fost imposibil, dar „în Hristos” este posibil.

Totuşi trebuie să ne aducem aminte că a împlini porunca Legii nu înseamnă a împlini Legea suficient de bine încât să câştigăm mântuirea. Varianta aceasta nu există şi nici nu a existat vreodată. Înseamnă pur şi simplu a trăi viaţa pe care Dumnezeu ne face în stare să o trăim, înseamnă o viaţă de ascultare, în care am „răstignit firea pământească cu toate patimile şi poftele ei” (Galateni 5:24), o viaţă în care reflectăm caracterul lui Hristos.

În versetul 4, „a trăi” înseamnă „a ne comporta”. Expresia „fire pământească” ne trimite cu gândul la omul nerenăscut, de dinainte sau de după convingerea de păcat. A trăi după îndemnurile firii pământeşti înseamnă a fi condus de dorinţe egoiste. Prin contrast, a trăi după îndemnurile Duhului înseamnă a împlini porunca Legii. Numai cu ajutorul Duhului Sfânt putem să o împlinim. Numai în Hristos Isus se află libertatea de a face tot ce ne cere Legea. Fără Hristos, nu ar exista o asemenea libertate. Cel înrobit de păcat constată că îi este imposibil să facă binele pe care alege să-l facă (vezi Romani 7:15,18).

Meditează la eşecurile pe care le-ai avut în încercarea de a împlini Legea şi mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru darul mântuirii prin Isus Hristos!

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/nicio-condamnare/

9.3 Ce nu putea să facă Legea (st9 Nicio condamnare)

Despre autor
-