Views


Maria Badea & Marian Țenu; ”8.7 Un gând de încheiere (st8 Duhul Sfânt şi darurile date credincioşilor)”

Vineri, 24 februarie – Un gând de încheiere

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Tragedia veacurilor, capitolele 31, „Îngerii lui Dumnezeu şi spiritele rele”, şi 37, „Scripturile, apărarea noastră”.

Unii se întreabă: „De ce nu se mai fac şi astăzi minuni (vindecări miraculoase) aşa cum se făceau în timpurile biblice?” În general, situaţia era şi atunci aşa cum este astăzi: oamenii ascultau Cuvântul lui Dumnezeu şi apoi răspundeau chemării Duhului Sfânt. Şi iată ce scrie Ellen G. White: „Felul în care a lucrat Domnul Hristos a fost acela de a propovădui Cuvântul şi de a alina suferinţele prin minuni de vindecare. Totuşi eu sunt îndrumată să spun că noi nu putem lucra acum în felul acesta, deoarece Satana îşi va exercita puterea prin săvârşirea minunilor. Slujitorii lui Dumnezeu din zilele noastre nu pot să lucreze prin intermediul minunilor, din cauză că se vor săvârşi minuni de vindecare false, despre care se va declara că sunt minuni divine. Din motivul acesta, Domnul a desemnat o cale prin care poporul Său trebuie să ducă mai departe lucrarea de vindecare fizică, asociată cu învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să fie înfiinţate sanatorii, iar în instituţiile acestea vor fi angajaţi lucrători care vor desfăşura o lucrare misionară medicală adevărată. În felul acesta, cei care vin la sanatorii pentru tratament vor fi înconjuraţi de o influenţă ocrotitoare.” – Solii alese, cartea 2, ed. 2011, p. 50 (54)

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link: http://www.7adventist.com/studiu/duhul-sfant-si-darurile-date-credinciosilor/

8.7 Un gând de încheiere (st8 Duhul Sfânt şi darurile date credincioşilor)

Despre autor
-