8.6 Sfinţii Celui Preaînalt – st8 De la marea învolburată, la norii cerului

Views


Gabriel Radu 8.6 Sfinţii Celui Preaînalt (st8 De la marea învolburată, la norii cerului)

6. Conform versetelor de mai jos, ce se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu? Daniel 7:18,21,22,25,27.

„Sfinţii Celui Preaînalt” sunt o reprezentare a poporului lui Dumnezeu. Ei sunt atacaţi de puterea reprezentată prin cornul cel mic. Deoarece se încăpăţânează să rămână credincioşi Cuvântului lui Dumnezeu, ei sunt persecutaţi în timpul domniei papale. Creştinii au fost persecutaţi şi în vremea Imperiului Roman păgân (a patra fiară), dar persecuţia menţionată în Daniel 7:25 este o persecutare a sfinţilor de către cornul cel mic, care apare doar după ce se încheie faza păgână a Romei.

Totuşi poporul lui Dumnezeu nu va fi asuprit de puterea lumească pentru totdeauna. Împărăţia lui Dumnezeu va înlocui împărăţiile lumii. Este interesant că, în viziune, Fiului omului „I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească” (vers. 14). Dar în interpretarea oferită de înger, „sfinţii” sunt cei care primesc împărăţia (vers. 18). Nu există nicio contradicţie aici. Deoarece Fiul omului este legat de Dumnezeu şi de omenire, biruinţa Lui este biruinţa celor pe care El îi reprezintă.

Când marele-preot L-aîntrebat pe Isusdacă El este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul a făcut trimitere la Psalmii 110:1 şi Daniel 7:13,14 şi a spus: „Da, sunt. Şi veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului” (Marcu 14:62). Astfel, Isus este Cel care ne reprezintă în tribunalul ceresc. El a învins deja puterile întunericului şi îşi împarte biruinţa cu cei care se apropie de El. De aceea, nu avem niciun motiv să ne temem. Apostolul Pavel ne spune: „Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 8:37-39).

Priveşte cu câtă acurateţe prezintă viziunea lui Daniel istoria, cu mii de ani înainte. Cum ar putea să ne ajute acest lucru să ne încredem în toate făgăduinţele lui Dumnezeu în viitor?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.6 Sfinţii Celui Preaînalt – st8 De la marea învolburată, la norii cerului

Despre autor
-