8.5 Venirea Fiului Omului – st8 De la marea învolburată, la norii cerului

Views


Gabriel Radu 8.5 Venirea Fiului Omului (st8 De la marea învolburată, la norii cerului)

5. Cine este Fiul omului şi cum îl putem identifica? Daniel 7:13; Marcu 13:26; Matei 8:20; 9:6; Luca 9:26; 12:8

Judecata este în desfăşurare şi apare în scenă cel mai important personaj: Fiul omului. Cine este El? în primul rând, Fiul omului apare ca o fiinţă cerească. Dar, după cum ne spune şi titulatura lui, El are şi trăsături omeneşti. Cu alte cuvinte, El este o fiinţă divino-umană care vine să joace un rol activ în judecată, în al doilea rând. Fiul omului care vine pe norii cerului este o expresie des folosită în Noul Testament când se face referire la revenirea Sa. Totuşi, în Daniel 7:13 în mod special, Fiul omului nu este descris ca venind din cer pe pământ, ci trecând dintr-un loc din ceruri în altul pentru a Se prezenta înaintea Celui îmbătrânit de zile. În al treilea rând, descrierea Fiului omului venind pe norii cerului sugerează o manifestare vizibilă. Dar ea ne aminteşte şi de marele-preot care, în Ziua Ispăşirii, intra în Sfânta Sfintelor, înconjurat de un nor de tămâie, pentru a face curăţirea sanctuarului.

Fiul omului are şi caracteristici regale. El primeşte „stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-l slujească toate popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile” (Daniel 7:14). Verbul a „sluji” poate fi tradus şi ca „închinare”. Acesta apare de nouă ori în capitolele 1-7 (Daniel 3:12,14,17,18,28; 6:16,20; 7:14,27) şi transmite ideea de omagiu adus unei zeităţi. Ca o consecinţă a încercării de a schimba Legea lui Dumnezeu, sistemul religios reprezentat de cornul cel mic atacă închinarea care îi este datorată lui Dumnezeu. Judecata reprezentată aici ne arată că adevărata închinare este în cele din urmă restaurată. Sistemul de închinare stabilit de sistemul papal, printre altele, pune o fiinţă umană căzută ca mijlocitor între Dumnezeu şi omenire. Cartea Daniel arată că singurul Mijlocitor care poate să reprezinte omenirea înaintea lui Dumnezeu este Fiul omului. Biblia spune: „Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos” (1 Timotei 2:5).

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.5 Venirea Fiului Omului – st8 De la marea învolburată, la norii cerului

Despre autor
-