8.4 Judecata a început – st8 De la marea învolburată, la norii cerului

Views


Gabriel Radu 8.4 Judecata a început (st8 De la marea învolburată, la norii cerului)

După viziunea despre cele patru animale şi activităţile cornului mic, profetul a văzut o scenă a judecăţii din ceruri (Daniel 7:9,10,13,14). Când curtea se întruneşte, sunt aduse nişte scaune de domnie şi un îmbătrânit de zile Se aşază. După cum ne arată această scenă cerească, mii şi mii de fiinţe cereşti slujesc înaintea celui îmbătrânit de zile, judecata începe şi cărţile sunt deschise.

Un aspect important al acestei judecăţi este că are loc după perioada de o mie două sute şaizeci de ani de activitate a cornului mic (538-1798 d.Hr.), dar înainte de instaurarea împărăţiei finale a lui Dumnezeu. De fapt, în viziune apare de trei ori următoarea secvenţă:

Faza cornului mic (538-1798);

Judecata cerească;

Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu.

4. În ce fel va fi această judecată în beneficiul poporului lui Dumnezeu? Daniel 7:13,14,21,22,26,27

Vechiul Testament descrie mai multe judecăţi de la sanctuar şi templu, dar judecata la care se face referire aici este diferită. Aceasta este o judecată cosmică, ce are de-a face nu doar cu cornul cel mic, ci şi cu sfinţii Celui Preaînalt, care, în cele din urmă, vor primi împărăţia.

Daniel 7 nu descrie judecata şi nu prezintă detalii despre începutul sau încheierea ei. Dar sugerează că judecata începe chiar la începutul atacului cornului mic împotriva lui Dumnezeu şi a poporului Său. Aici se doreşte scoaterea în evidenţă a faptului că această judecată are proporţii cosmice. Din Daniel 8 şi 9 vom învăţa despre timpul în care începe şi vom vedea că ea are de-a face cu Ziua Ispăşirii din ceruri, curăţirea sanctuarului ceresc. Învăţătura pe care o luăm de aici este că, în mod sigur, va exista o judecată preadventă în ceruri care va fi în favoarea poporului lui Dumnezeu (vers. 22).

Ce a realizat Isus la cruce pentru noi ca să putem înţelege siguranţa pe care o putem avea în ziua judecăţii? (Vezi Romani 8:1)

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.4 Judecata a început – st8 De la marea învolburată, la norii cerului

Despre autor
-