8.6 Dacă… – st8 Legea legământului

Views


Florina si Ionut Sanda 8.6 Dacă… (st8 Legea legământului)

6. Ce au în comun versetele de mai jos şi ce ne învaţă ele despre natura legământului? Geneza 18:19; 26:4,5; Exodul 19:5; Leviticul 26:3

Dumnezeu a recunoscut în mod deschis ascultarea plină de credincioşie a lui Avraam faţă de „poruncile Mele, orânduirile Mele şi legile mele” (Geneza 26:5). Se înţelege de aici că Dumnezeu Se aştepta la un astfel de stil de viaţă din partea partenerului Său uman de legământ. Declaraţia completă a legământului biblic de la Sinai arată extrem de evident că unul dintre aspectele lui fundamentale îl constituie condiţiile ascultării.

În Exodul 19:5 se spune clar: „Dacă veţi asculta…” Nu se poate nega aspectul condiţional al legământului. Deşi acesta a fost încheiat prin har, fără să se bazeze pe meritele lor şi reprezentând un dar pentru copiii lui Israel, făgăduinţele lui nu au fost necondiţionate. Oamenii puteau să refuze darul, să respingă harul şi să renunţe la făgăduinţe. Legământul, ca şi mântuirea, nu neagă niciodată liberul-arbitru. Domnul nu îi forţează pe oameni să intre într-o relaţie mântuitoare cu El. Nu le impune un legământ. El îl oferă oricui fără plată şi toţi sunt invitaţi să-l accepte. Când omul acceptă, îşi asumă şi obligaţiile, dar nu ca pe un mijloc de a dobândi binecuvântarea legământului, ci ca pe o manifestare a primirii binecuvântărilor care derivă din el. Israel trebuia să asculte, dar nu pentru a obţine făgăduinţele, ci pentru ca făgăduinţele să poată fi împlinite în viaţa lui. Ascultarea poporului era o expresie a ceea ce însemna să fii binecuvântat de Domnul. Ascultarea nu câştigă binecuvântările, ca şi când Dumnezeu ar fi obligat să le ofere, ci creează un mediu în care binecuvântarea credinţei poate să fie manifestată.

„Să urmaţi în totul calea pe care v-a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, să umblaţi, ca să trăiţi şi să fiţi fericiţi şi să aveţi zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire” (Deuteronomul 5:33). Spune Domnul aici că dacă Israel va asculta, va dobândi aceste binecuvântări ca pe ceva ce i se cuvine? Sau mesajul este acela că ascultarea lor Îi va deschide lui Dumnezeu calea pentru a revărsa peste ei binecuvântările Sale? Care este diferenţa dintre cele două idei?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.6 Dacă… – st8 Legea legământului

Despre autor
-