8.7 Un gând de încheiere – st8 Legea legământului

Views


Florina si Ionut Sanda 8.7 Un gând de încheiere (st8 Legea legământului)

„Mai întâi trebuie să existe în inimă dragoste, înainte ca un om să poată începe să păzească preceptele Legii lui Dumnezeu prin puterea şi prin harul lui Isus (vezi Romani 8:3,4). Ascultarea fără dragoste este la fel de imposibilă pe cât este de lipsită de valoare. Dar acolo unde este dragoste, omul va începe automat să-şi ordoneze viaţa în armonie cu voinţa lui Dumnezeu aşa cum este ea exprimată în poruncile Lui.” – The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 484.

„În preceptele Sfintei Sale Legi, Dumnezeu a dat o desăvârşită regulă de viaţă; El a declarat că, până la sfârşitul timpului, Legea aceasta, neschimbată în nicio iotă sau frântură a literei, avea să-şi menţină cerinţele faţă de fiinţele omeneşti. Hristos a venit să o preamărească şi să o facă demnă de cinste. El a arătat că ea este întemeiată pe temelia cea întinsă a iubirii faţă de Dumnezeu şi a iubirii faţă de om şi că ascultarea de preceptele ei cuprinde întreaga datorie a omului.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, p. 505.

Rezumat: Legea lui Dumnezeu a fost o parte integrantă a legământului. Şi totuşi, acest legământ a fost cu adevărat unul al harului. Însă harul nu anulează niciodată necesitatea unei legi. Dimpotrivă, legea este un mijloc prin care harul este manifestat şi exprimat în viaţa acelora care îl primesc.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Matei 10-16
1. Completează textul: „Căci nu este nimic ascuns care …… .”
2. Ce au zis fariseii când au auzit ce se întrebau noroadele?
3. Care era motivul pentru care noroadele Îl „slăveau pe Dumnezeul lui Israel”?
4. Completează textul: „Căci Fiul omului are să vină …… .”

Evanghelizare, Secţiunea 14, subcapitolul „Învăţarea Bibliei este obiectivul nostru”
5. În ce ramură a lucrării misionare se pot angaja multe persoane, atât bărbaţi, cât şi femei?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.7 Un gând de încheiere – st8 Legea legământului

Despre autor
-