8.5 Trăinicia Legii lui Dumnezeu – st8 Legea legământului

Views


Florina si Ionut Sanda 8.5 Trăinicia Legii lui Dumnezeu (st8 Legea legământului)

4. Ce adevăr despre esenţa naturii lui Dumnezeu ne învaţă prezenţa Legii Sale în cadrul relaţiei legământului? Maleahi 3:6; Iacov 1:17

Legea lui Dumnezeu este expresia voinţei Sale (compară cu Psalmii 40:8). Deoarece este o copie a caracterului Său, prezenţa Legii în cadrul legământului ne asigură cu privire la caracterul permanent şi demn de încredere al lui Dumnezeu. Deşi nu vom fi mereu în stare să discernem manifestările providenţei Sale, noi ştim că El este demn de încredere. Universul Lui este supus unor legi morale şi fizice care nu se schimbă. Adevărul acesta ne oferă adevărata libertate şi siguranţă.

„Asigurarea că Dumnezeu este de încredere şi că ne putem bizui pe El se găseşte în adevărul că El este un Dumnezeu al legii. Voia Lui şi Legea Lui sunt una. Dumnezeu spune că binele e bine deoarece descrie cele mai bune relaţii posibile. Prin urmare, Legea lui Dumnezeu nu este niciodată arbitrară sau supusă capriciilor şi fanteziei. Ea reprezintă lucrul cel mai stabil din univers.” – Walter R. Beach, Dimensions in Salvation, Review and Herald, 1963, p. 143.

5. Dacă Legea lui Dumnezeu nu-l poate salva pe om din păcat, de ce Dumnezeu a făcut-o parte integrantă a legământului? Amos 3:3

O relaţie necesită înţelegere şi armonie. Pentru că Dumnezeu este nu doar Creatorul lumii, ci şi Conducătorul ei moral, Legea este esenţială pentru fericirea fiinţelor inteligente create de El, pentru ca acestea să trăiască în armonie cu Creatorul lor. Astfel, Legea, sau expresia voinţei Lui, este constituţia guvernării Lui. Ea este în mod natural norma sau condiţia legământului şi a relaţiei. Scopul ei nu este de a mântui, ci de a defini datoria noastră faţă de Dumnezeu (primele patru porunci) şi datoria noastră faţă de semeni (ultimele şase porunci). Cu alte cuvinte, Legea arată care este modul de viaţă pe care Dumnezeu îl stabileşte pentru copiii legământului Său, pentru fericirea şi bunăstarea lor.

Când priveşti în jurul tău, poţi să vezi efectele devastatoare ale fărădelegii? Nu-i aşa că sunt vizibile chiar şi în viaţa ta unele pagube produse de călcarea Legii lui Dumnezeu? În ce fel ne ajută aceste realităţi să afirmăm că Legea lui Dumnezeu este dreaptă şi bună şi de ce ea ar trebui să fie o parte esenţială a relaţiei noastre cu El?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.5 Trăinicia Legii lui Dumnezeu – st8 Legea legământului

Despre autor
-