8.7 Un gând de încheiere – st8 De la marea învolburată, la norii cerului

Views


Gabriel Radu 8.7 Un gând de încheiere (st8 De la marea învolburată, la norii cerului)

După căderea Imperiului Roman, în urma atacurilor barbarilor din nord, episcopul Romei a profitat de dispariţia a trei triburi barbare şi, din anul 538 d.Hr., a rămas singura putere în Roma. Apoi a preluat mai multe funcţii instituţionale şi politice ca guvernator roman. Aşa a apărut papalitatea, învestită cu putere seculară şi religioasă pe care a păstrat-o până când papa a fost detronat de Napoleon, în 1798. Dar aceasta nu a însemnat finalul Romei, ci doar al acelei etape de persecuţie. Papa pretinde că este locţiitorul lui Hristos şi a introdus învăţături şi practici contrare Bibliei. Purgatoriul, penitenţele, spovedania şi schimbarea poruncii a patra, de a păzi Sabatul, cu porunca de a fi păzită duminica sunt doar câteva dintre acţiunile sale de a schimba „vremurile şi legea”.

„În propria putere, omul nu poate face faţă acuzaţiilor vrăjmaşului. El stă înaintea lui Dumnezeu în haine mânjite de păcat, mărturisindu-şi vinovăţia. Dar Isus, Apărătorul nostru, prezintă o rugăciune eficientă în favoarea tuturor acelora care, prin credinţă şi pocăinţă, şi-au predat Domnului viaţa pentru a fi păzită. El le susţine cauza şi, prin argumentele puternice ale Calvarului, îl biruieşte pe învinuitorul lor. Ascultarea Sa desăvârşită de Legea lui Dumnezeu l-a dat toată puterea în cer şi pe pământ şi El cere de la Tatăl Său milă şi împăcare pentru omul vinovat. … Iar acelora care se bizuie pe El cu credinţă, le dă asigurarea: «Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de sărbătoare» (Zaharia 3:4).” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, pp. 586-587

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 6-12
1. Din gura cui Şi-a scos Domnul „o întăritură de apărare”?
2. Ce îşi dorea psalmistul să ştie popoarele?
3. Pentru cine se ruga psalmistul să nu-i uite Domnul?
4. Care era îngrijorarea psalmistului în legătură cu oamenii evlavioşi?

Evanghelizare, Secţiunea 6, subcapitolul „Publicitatea evanghelistului”

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.7 Un gând de încheiere – st8 De la marea învolburată, la norii cerului

Despre autor
-