8.5 Promisiuni – st8 Dumnezeu şi legământul

Views


Adelina Mihăilă & Ionuţ Sanda 8.5 Promisiuni – st8 Dumnezeu şi legământul

Miercuri, 20 noiembrie – Promisiuni

4. Care sunt cele patru lucruri pe care israeliţii le-au promis ca parte a legământului reînnoit? Neemia 10:30-39

Poporul a făcut următoarele promisiuni:

1. Fără căsătorii mixte (să nu îşi dea copiii în căsătorie după cineva care i-ar fi putut duce în idolatrie);

2. Să păzească Sabatul (fără să fie distraşi de tranzacţii şi afaceri);

3. Anularea datoriilor şi respectarea Anului Sabatic pentru a purta de grijă săracilor şi a le reda libertatea;

4. Susţinere financiară pentru templu, serviciile şi slujitorii de la templu prin aducerea primelor roade, a întâilor născuţi şi a zecimii, asigurând astfel continuitatea adevăratei închinări.

Primele trei promisiuni aveau de-a face cu relaţiile între ei (căsătoria şi anularea datoriilor) şi cu Dumnezeu (Sabatul), dar ultima (Neemia 10:32-39) avea de-a face cu rânduielile legate de templu.

Poporul trebuia să arate în acest fel că era cu totul dedicat acestui legământ şi de aceea trebuiau introduse modalităţi practice de a crea o relaţie cu Dumnezeu şi cu semenii. Deşi nu au păzit întotdeauna legământul la literă, ei au înţeles că obiceiurile şi practicile bune le influenţau viitorul. Dacă doreau să se întoarcă pe calea cea bună, israeliţii trebuiau să stabilească practici şi obiceiuri care să-i ajute să ajungă aşa cum dorea Domnul, iar păzirea Sabatului şi grija pentru templu erau semnificative în acest sens.

Din nefericire, nu toţi s-au ţinut de promisiuni, lucru demonstrat în ultimele capitole din Neemia. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi având privirea aţintită spre El, noi ne putem forma obiceiuri bune şi putem rămâne pe calea cea bună.

„Printr-o bună folosire a voinţei, în viaţa omului se poate produce o schimbare totală. Dacă-ţi supui voinţa lui Hristos, atunci te aliezi cu Puterea care este mai presus de toate domniile şi stăpânirile. Atunci vei primi putere de sus ca să rămâi statornic şi astfel, printr-o continuă predare de sine lui Dumnezeu, vei fi făcut în stare să trăieşti viaţa nouă, viaţa de credinţă.” – Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 48

Ai experimentat ce scrie aici? Ce te reţine?

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link: http://www.7adventist.com/studiu/dumnezeu-si-legamantul/

8.5 Promisiuni – st8 Dumnezeu şi legământul

Despre autor
-