8.4 Structura legământului – st8 Dumnezeu şi legământul

Views


Adelina Mihăilă & Ionuţ Sanda 8.4 Structura legământului – st8 Dumnezeu şi legământul

Marţi, 19 noiembrie – Structura legământului

Cercetătorii Bibliei recunosc faptul că există o structură tipică a legămintelor biblice; acest lucru a fost observat şi în legămintele făcute în Antichitate de hitiţi. Dumnezeu i-a vorbit poporului Său într-un mod pe care acesta putea să îl înţeleagă.

Legămintele obişnuite în Israelul din vechime aveau următoarele părţi: preambul (cine este Dumnezeu), prolog istoric (definirea relaţiei trecute), prevederi sau legi, binecuvântări şi blesteme, martori şi prevedere specială sau un semn al legământului. De aceea Dumnezeu a folosit un tipar asemănător în legămintele făcute cu poporul Său de la acea vreme. El a folosit ceva ce le era cunoscut.

De exemplu, întreaga carte Deuteronomul este scrisă sub formă de legământ, deoarece Moise invită poporul să intre într-o relaţie nouă de legământ cu Dumnezeu. Legământul este exprimat astfel: (1) preambul (Deuteronomul 1:1-5); (2) prolog istoric (1:6 – 4:43); (3) prevederi sau legi (4:44 – 26:19); (4) binecuvântări şi blesteme (27-30); (5) martori (30:19) şi, în final, (6) prevedere specială (31:9-13).

3. Citeşte Iosua 24. Cum putem vedea tiparul legământului şi aici?

Acelaşi lucru se aplică şi la reînnoirea legământului în timpul lui Iosua.

În preambul, Dumnezeu Se prezintă ca „Domnul, Dumnezeul lui Israel” (Iosua 24:2). Apoi urmează un prolog istoric în care Iosua le reaminteşte copiilor lui Israel ce a făcut Dumnezeu pentru ei în trecut (vers. 2-13). După această istorie, sunt enumerate prevederile sau legile (vers. 14,15,23), sunt menţionate blestemele (vers. 19,20), sunt identificaţi martorii (vers. 22,27) şi este menţionată o prevedere specială (vers. 25,26). Şi aici a fost folosită forma de bază a legământului ca mijloc de comunicare cu israeliţii şi pentru a le arăta nu doar cum i-a călăuzit Dumnezeu în trecut, ci şi ce se cerea de la ei, care era partea lor în legământ.

Citeşte Iosua 24:15. Ce principiu de aici putem aplica şi noi astăzi, personal?

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link: http://www.7adventist.com/studiu/dumnezeu-si-legamantul/

8.4 Structura legământului – st8 Dumnezeu şi legământul

Despre autor
-