8.4 Începutul evanghelizării (Isaia 40:9-11) – st8 „Mângâiaţi pe poporul Meu!”

Views


Gabriel Radu 8.4 Începutul evanghelizării (Isaia 40:9-11) (st8 „Mângâiaţi pe poporul Meu!”)

5. Ce fel de eveniment este descris în Isaia 40:9-11?

Ulterior, în cartea lui Isaia apare un bărbat care aduce veşti bune pentru Ierusalim (Isaia 41:27; 52:7). Dar în Isaia 40:9, vestitorul care proclamă de pe un munte: „Iată Dumnezeul vostru!” este de genul feminin, fapt evident în limba ebraică.

În Psalmii 68:6, David Îl laudă pe Dumnezeu pentru că El „dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte pe prinşii de război şi-i face fericiţi”. Cu toate că aici cuvintele acestea sunt aplicate la ieşirea din robia egipteană, Isaia foloseşte aceleaşi idei cu referire la proclamarea unui al doilea „exod”, sau unei a doua ieşiri din robie: întoarcerea din robia babiloniană.

Noul Testament aplică pasajul din Isaia 40:3-5 la Ioan Botezătorul care a pregătit calea pentru Isus, Cuvântul veşnic care a devenit prezenţa Domnului în carne şi oase în mijlocul poporului Său (Ioan 1:14).

Chiar înaintea lui Ioan, au fost câţiva care au adus vestea cea bună a venirii Sale. Primii au fost Simeon şi Ana care L-au văzut pe pruncul Isus când a fost adus la templu (Luca 2:25-38), ca vestitorii lui Isaia, un bărbat şi o femeie. Simeon aştepta mântuirea sau mângâierea lui Israel în persoana lui Mesia.

În lumina profeţiei lui Isaia, nu este o coincidenţă că Ana, prorociţa, a fost chiar prima care le-a vestit oamenilor din Ierusalim, în public, la templu, că Domnul venise: „A venit şi ea în acelaşi ceas şi a început să laude pe Dumnezeu şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce aşteptau mântuirea Ierusalimului” (Luca 2:38). Acesta a fost începutul sau naşterea evanghelizării, aşa cum o ştim noi: proclamarea veştii bune că Isus Hristos a venit să ne aducă mântuire. Mai târziu, Isus i-a încredinţat unei alte femei, Mariei Magdalena, primele veşti bune despre învierea Sa triumfătoare (Ioan 20:17,18), care a garantat că misiunea Evangheliei Sale pe pământ a fost împlinită. Ce este din carne este ca iarba, dar Cuvântul lui Dumnezeu, care S-a făcut trup, este veşnic (vezi Isaia 40:6-8)!

Citeşte Isaia 40:11. Cu ce este comparat Domnul aici? Împărtăşeşte cu grupa o situaţie concretă în care te-a condus Domnul!

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.4 Începutul evanghelizării (Isaia 40:9-11) – st8 „Mângâiaţi pe poporul Meu!”

Despre autor
-