8.3 „Pregătiţi calea Domnului” (Isaia 40:1-8) – st8 „Mângâiaţi pe poporul Meu!”

Views


Gabriel Radu 8.3 „Pregătiţi calea Domnului” (Isaia 40:1-8) (st8 „Mângâiaţi pe poporul Meu!”)

3. Cum primeşte poporul lui Dumnezeu mângâierea? Isaia 40:1-8

Un vestitor anunţă că Domnul vine să-Şi arate slava. Un altul spune că, deşi omul este trecător ca frunza, Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac.

După robie, poporul lui Dumnezeu a redobândit ce primise la Sinai: prezenţa lui Dumnezeu şi Cuvântul Său, pe care le respinsese prin apostazie şi de aceea fusese pedepsit. Acestea sunt elementele de bază ale legământului cu Dumnezeu, păstrate cu sfinţenie în sanctuarul Lui (Exodul 25:8,16). Pentru că ei nesocotiseră Cuvântul Lui, Dumnezeu părăsise templul (Ezechiel 9-11), dar El S-a întors. Prezenţa Sa şi Cuvântul Lui vrednic de încredere pentru veşnicie aduc mângâiere, eliberare şi speranţă.

4. Ce pregătire este necesară în vederea venirii Domului? Isaia 40:3-5

Nu se cade ca un împărat să meargă pe un drum cu denivelări, pentru venirea lui se repară drumurile. Cu atât mai mult, pentru Împăratul împăraţilor! Venirea lui, din Răsărit, unde a fost cu iudeii în robie ca un sanctuar pentru ei (Ezechiel 11:16), avea să necesite „reamenajări” serioase. Construirea unui drum neted, în sens literal, printre colinele accidentate de la răsărit de Ierusalim ar fi fost foarte dificilă. Dar Domnul poate preface „locurile strâmbe în locuri netede” (Isaia 42:16). Însă El nu are nevoie de un drum – El vine într-un car de heruvimi (Ezechiel 1:9-11).

Noul Testament aplică profeţia lui Isaia la calea spirituală pregătită prin pre- dicarea lui loan Botezătorul: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape” (Matei 3:2,3) şi prin botez, „botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor” (Marcu 1:4). Pregătirea căii Domnului consta în pocăinţă şi renunţarea la păcat pentru a primi mângâierea iertării şi a prezenţei lui Dumnezeu. Ieremia 31:31-34 a vestit aceeaşi solie, pentru ca exilaţii din Iuda să înţeleagă natura spirituală a acestei lucrări. Celor care doresc un nou început, Dumnezeu le promite un nou legământ: „Voi pune Legea Mea în inima lor şi Eu voi fi Dumnezeul lor.” Ei Îl cunosc pe El şi caracterul Lui pentru că El i-a iertat.

Ce speranţă şi ce avertizare găsim în Isaia 40:6-8?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.3 „Pregătiţi calea Domnului” (Isaia 40:1-8) – st8 „Mângâiaţi pe poporul Meu!”

Despre autor
-