8.5 Creatorul cel plin de îndurare (Isaia 40:12-31) – st8 „Mângâiaţi pe poporul Meu!”

Views


Gabriel Radu 8.5 Creatorul cel plin de îndurare (Isaia 40:12-31) (st8 „Mângâiaţi pe poporul Meu!”)

6. Cum prezintă Isaia 40 îndurarea şi puterea lui Dumnezeu?

Aici, îndurarea şi puterea lui Dumnezeu sunt îmbinate strâns, ca într-o ţesătură, pentru că ele sunt necesare pentru salvarea poporului lui Dumnezeu. Domnul vrea să facă acest lucru pentru că este plin de milă şi are putere.

Îndurare (vers. 1-5): mângâiere, venirea Domnului pentru a da izbăvire.
Putere (vers. 3-8): slavă, existenţă veşnică, faţă de slăbiciunea umană.
Îndurare (vers. 9-11): vestea bună a izbăvirii, Păstorul poporului Lui.
Putere (vers. 12-26): Creatorul de neasemuit.
Îndurare (vers. 27-31): în calitate de Creator, dă putere celor care leşină.

Apoi, Isaia vorbeşte în detaliu despre puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu (vers. 3-8,12-17). Întrebările retorice şi trimiterile la pământ şi la elementele lui seamănă cu întrebările din Iov 38-41.

7. Care este răspunsul la întrebarea retorică a lui Isaia: „Cu cine voiţi să asemănaţi pe Dumnezeu” (Isaia 40:18)?

Răspunsul e clar: Cu nimeni! Dumnezeu nu poate fi comparat! Dar Isaia se referă la răspunsul implicit dat de multe popoare antice prin acţiunile lor, că Dumnezeu este ca un idol. Isaia arată că pare deja o nebunie să asemeni imaginea unui idol cu Dumnezeu, dar, pentru a fi sigur că oamenii înţeleg ce trebuie, el vorbeşte despre unicitatea lui Dumnezeu şi aduce dovada de netăgăduit că El este Creatorul cel sfânt (Isaia 40:19-26).

8. Cum descoperă versetul 27 atitudinea celor cărora Isaia le-a adresat solia? În ce fel ne facem şi noi vinovaţi de aceeaşi atitudine?

Scopul soliei lui Dumnezeu este de a-i mângâia pe cei care au nevoie să fie mângâiaţi. La fel ca Iov, din cauza suferinţei au ajuns confuzi cu privire la caracterul Lui şi descurajaţi.

Versetele din secţiunea de azi vorbesc nu doar despre îndurarea şi puterea Lui, ci şi despre faptul că El este Creatorul. În ce fel Sabatul săptămânal ne întăreşte credinţa în Creatorul nostru?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.5 Creatorul cel plin de îndurare (Isaia 40:12-31) – st8 „Mângâiaţi pe poporul Meu!”

Despre autor
-